Adres

Birdaarderstraatweg 4
9106 GA Sibrandahûs


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

100 personen
100 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

Mw. A. Meekma
Burdaarderstrjitwei 16
9106 GA Sibrandahûs
06-23737233
ameekma@knid.nl


Sleuteladres

Mw. J.W. de Vries
Burdaarderstrjitwei 2
9106 GA Sibrandahûs
0519-292219

kloosterkapel sijbrandahuis

Kerk - Kloosterkapel - informatie

Dit eenbeukige kerkje is rond 1300 in romanogotische stijl gebouwd, vermoedelijk als kapel van de naastgelegen state, thans een boerderij. In het koor van het kerkje bevindt zich de grafkelder van de familie Tjaerda van Starkenborch.

Huidig gebruik

De Kloosterkapel is al twintig jaar in de wijde omgeving bekend vanwege de vele goed bezochte concerten van Friese troubadours, folkgroepen, klassieke ensembles en seniorenorkesten. In de kerk is een keuken en toilet aangebracht. De Kloosterkapel is te huur voor bruiloften, en uitvaartdiensten en (familie)bijeenkomsten en ook zeer geschikt voor het maken van geluidsopnamen (zoals de Friese popgroep De Kast heeft bewezen). Eens per jaar wordt er een kerkdienst in de Groninger taal gehouden, voor Groningers uit de provincie Fryslân.

PLAATSELIJKE COMMISSIE

De Plaatselijke Commissie van Sibrandahûs kunt u bereiken door contact op te nemen met het contactadres wat u links op deze pagina vindt.

Bouwstijl

Romano-gotisch

Ligging

Rond de kerk die helemaal alleen op een terp staat liggen slechts enkele huizen en boerderijen, midden in het kleilandschap boven Dokkum. Rondom de kerk een kerkhof met daaromheen een gracht.

Datering

Rond 1300

Restauratie

1977

Exterieur

De kerk ligt onder hoge bomen op een terp.  In de noordwand bevindt zich een nu gesloten romanogotisch venster en een rond raam in een tot de grond doorlopende nis. De ingang bevindt zich westelijk aan de zuidzijde.

Interieur

In de Kloosterkapel is het negentiende-eeuwse interieur behouden gebleven met preekstoel, doophek en heren- en vrouwenbanken. Er staan twee vitrines met vondsten uit de tijd van de restauratie (1977). Onder meer worden kloostermoppen en middeleeuwse dakpannen getoond. De vondsten houden de herinnering aan het nabijgelegen middeleeuwse klooster Klaarkamp in leven. Delen van een menselijk skelet, opgegraven op het voormalige kloosterterrein, zijn te zien in de vitrine. Een fragment van een grote zwarte kogelpot getuigt van de tijd dat in dergelijke potten ongedoopte, overleden zuigelingen in de niet gewijde grond vlak naast het kerkhof werden begraven.

Toren

De Kloosterkapel is voorzien van een eenvoudige dakruiter.

Orgel

In het koor staat een kabinetorgel, naast de preekstoel.

Kerkhof

Het kerkhof is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en wordt beheerd door de Plaatselijke Commissie.
Wie een graf wil kopen, kan contact opnemen met de vrijwilligers van de Plaatselijke Commissie.

Kloosterkapel - sober as de muontsen

De vrijwilligers van de Plaatselijke Commissie Sibrandahûs hebben in 2014 het twintigjarige bestaan van hun werkgroep gevierd. Toen zij begonnen, was het nog heel bijzonder om kleinschalige concerten te organiseren in sfeervolle oude kerkjes. Ze kozen voor de naam Kloosterkapel om aan te sluiten bij de bekendheid van het vijfhonderd meter verderop gelegen voormalige klooster Klaarkamp, met als motto 'Sober as de muontsen' (sober als de monniken). Een motto dat tot op de dag van vandaag blijkt te werken.

Informatie over deze kerk is ook te vinden op www.kerken.frl

AGENDA

  • Innovatieve gitaarmuziek van duo Guitar Bizarre in Sibrandahûs
    29 09 24
  • Oud-leden De Dijk brengen 'Water Voor De Dorst'
    20 10 24
  • Ook dit jaar weer ‘Jûn foar de Krystnacht’ in Kloosterkapel Sibrandahûs
    23 12 24