Adres

Opgong 1
9122 CV Wetsens


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

100 personen
80 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

Mw. J Romkema
Jaerlawei 13
9122 CT Wetsens
06-24257367
vituskerk.wetsens@gmail.com of joanneke.s.romkema@gmail.com


Sleuteladres

Mw. J Romkema
Jaerlawei 13
9122 CT Wetsens
06-24257367
joanneke.s.romkema@gmail.com


Sleuteladres 2

Mw. D. Knol
Jaerlawei 3
9122 CT Wetsens
06-16535123
da.knol@knid.nl

Kerk - Sint Vituskerk - informatie

Even ten noordoosten Dokkum ligt het terpdorp Wetsens aan de oude weg richting Metslawier. Ooit was de terp van Wetsens de grootste van Fryslân. Daar resteert nu nog maar een klein gedeelte van, met bovenop de Sint Vituskerk. De kerk is op 8 april 2016 overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Huidig gebruik

De kerk wordt beheerd door de vrijwilligers van de Plaatselijke Commissie. Via de Plaatselijke Commissie kan de kerk gehuurd worden voor kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten, overige (familie)­bijeenkomsten, concerten, exposities, lezingen, koorrepetities e.d. Aangezien het een historische plek in een open landschap is, zijn er ook rondom de kerk vele mogelijkheden voor openluchtvoorstellingen, pelgrimages, wandeltochten en educatieve- en cultuurprojecten waarin Sint-Vitus en de middeleeuwen centraal zullen staan.

360° foto's


Bouwstijl

Romaans

Ligging

Wetsens ligt even buiten Dokkum aan de oude weg naar Metslawier in het open landschap van noordoost Fryslân.

Datering

Twaalfde eeuw

Restauratie

De laatste grote restauratie vond plaats in 1974.

Exterieur

De Vituskerk is in de eerste helft van de twaalfde eeuw in Romaanse stijl gebouwd met tufsteen uit de Eiffel. De kerk is in de zestiende eeuw verhoogd met baksteen. In de zuidmuur zijn in de zeventiende eeuw grote vensters ingebroken met een spitsboog. In de noordmuur zijn de oude romaanse raampjes hoog in de muur in de negentiende eeuw dichtgezet met bakstenen. Bij de restauratie in 1973 is het pleisterwerk van de buitenmuur aan de noordzijde verwijderd. Daar kwam een dichtzetting te voorschijn van een zijkapel. De resten van de zijkapel zijn behouden gebleven achter het houten baarhuisje dat op die plek tegen de noordmuur is aangebouwd.

Interieur

De preekstoel, het doophek en de banken dateren waarschijnlijk uit 1836. In het koor bevindt zich een altaarsteen die in 1970 op het kerkhof is gevonden. Verder enkele zerken van Ritske Gerckesz, kerkvoogd en Luitien Coerts, meesterkuiper te Dokkum, overleden 1580 met afbeelding kuipersgereedschap. De oudste zerk uit 1611 is nogal afgesleten.

Toren

De Vituskerk kende tot 1842 een toren. Deze stortte in op het moment dat de dominee preekte over Simson. De toren is niet meer herbouwd. In de plaats daarvan is de westgevel driezijdig gesloten met gele steentjes. Hierdoor is de kerk ongeveer vier meter korter geworden. Aan de westgevel is een klokoverhuiving aangebracht, waar een klok in hangt.

Orgel

Het orgel is afkomstig uit Sappemeer. Het kwam in 1933 naar Wetsens. Bij de laatste restauratie van 1973 kreeg het orgel een nieuwe kas. Het staat op een balustrade uit 1903. De dispositie is: Prestant 4', Holpijp 8', Fluit 4', Quint 3', Octaaf 2', Mixtuur 2 3 st. Pedaal: aangehangen. Omvang manuaal: C-f", pedaal: C-d'.

Kerkhof

Het kerkhof is eigendom van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens en is nog in gebruik.

Website

De Plaatselijke Commissie van de Sint-Vituskerk is aanwezig op Facebook:
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013871748537 ( Voor Facebook-leden)

Informatie over deze kerk is ook te vinden op www.kerken.frl

 

Video


AGENDA

 • Monnikenwerk, Hermine Stam
  17 07 24
 • Monnikenwerk, Hermine Stam
  17 07 24
 • Monnikenwerk, Hermine Stam
  24 07 24
 • Monnikenwerk, Hermine Stam
  31 07 24
 • Monnikenwerk, Hermine Stam
  07 08 24
 • Monnikenwerk, Hermine Stam
  14 08 24
 • Monnikenwerk, Hermine Stam
  21 08 24