Educatie - Een brug naar nieuwe generaties

In vrijwel alle Friese dorpen is de kerk het oudste gebouw. Dat spreekt kinderen vaak wel aan. De kastelen en kloosters zijn verdwenen, de kerken staan er nog!

Cultureel en religieus erfgoed is het bewaren waard. Voor veel jongeren is dat niet vanzelfsprekend. Om jongeren kennis te laten maken met dit waardevolle erfgoed, heeft de Stichting Alde Fryske Tsjerken een speciaal lespakket laten ontwikkelen. Het project ‘KerKennis’ is bedoeld voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.

De lesmethode sluit aan op lessen Geschiedenis en Aardrijkskunde en behandelt een aantal kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken roept docenten op om met hun klas een bezoek te brengen aan een oude kerk in de eigen omgeving. Het is de beste manier om jongeren bewust te maken van de cultuurhistorische rijkdom die in de kerken besloten ligt.

KerKennis

De Stichting stelt een lespakket beschikbaar, dat gratis gedownload kan worden. De school is vrij om na gebruik van de lesmethode een vrijwillige bijdrage te storten op: NL07 INGB 0000 7307 89 t.n.v. Stichting Alde Fryske Tsjerken te Leeuwarden o.v.v. ‘KerKennis’.

Het lesmateriaal van het project ‘KerKennis’ is bedoeld voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs (10-12 jaar). Het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding, een Korte inleiding en vier verschillende opdrachtenboekjes.

  • KerKennis – lesbrief
  • KerKennis – Korte inleiding
  • KerKennis – Kerk en Omgeving
  • KerKennis – Kerk en Geloof
  • KerKennis – Kerk en Kunst
  • KerKennis – Kerk en Functie


U kunt het materiaal hier downloaden.

Bouwplaat kerk Hegebeintum

In Bezoekerscentrum De Terp in Hegebeintum is een educatieve bouwplaat te koop van onze kerk in Hegebeintum. De bouwplaat is gemaakt in opdracht van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Fryslân ten behoeve van de expositie 'Goddelijk Groen' die in de zomer van 2015 in Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden te zien was.