Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Belastingdienst verplicht organisaties met een ANBI-status een aantal zaken op de website te publiceren. Daar voldoen we graag aan. Hieronder vindt u een lijstje met onderwerpen en waar u de informatie kunt vinden:

a. de naam (contact)

b. het fiscaal nummer (0041.37.607)

c. de contactgegevens (contact)

d. de bestuurssamenstelling met namen (Jaarverslag 2022)

e. het beleidsplan (Beleidsplan 2021-2024)

f. het beloningsbeleid (zie hieronder)

g. de doelstelling (Koersplan 2021-2024)

h. een verslag van de uitgeoefende activiteiten (Jaarverslag 2022)

i. een financiële verantwoording (Jaarcijfers 2022Jaarcijfers 2021)
 
j. standaardformulier ANBI 2021: standaardformulier ANBI

Beloningsbeleid
De Stichting Alde Fryske Tsjerken is voor minder dan 40 procent van haar begroting afhankelijk van provinciale subsidie. Het bestuur verklaart hierbij dat zij zelf onbezoldigd is en dat de bezoldiging van directie en medewerkers ruim binnen de Fryslânnorm valt.

Link hier voor meer informatie over ANBI.