Exposities in Alde Fryske Tsjerken

1910-22

Bijbel Restauratie Alde Fryske Tsjerken

Van oud en onbruikbaar, naar nieuw en raadpleegbaar.

In het Kennis- en Informatiecentrum ‘Terp Hegebeintum’ is op de bovenverdieping elke drie maanden een nieuwe expositie te bewonderen. Aan ons als Stichting dit keer de eer om de expositie in te richten. Het onderwerp van de huidige expositie, die tot 23 december is te bewonderen, is het project van de gerestaureerde bijbels.

Het afgelopen jaar zijn er, met behulp van FB Oranjewoud en Frisian Colorists & Restorers, tien bijbels uit de collectie van Stichting Alde Fryske Tsjerken gerestaureerd. Bij de overname van een kerk belooft de stichting namelijk niet alleen garant te staan voor het onderhoud van de kerk, maar ook voor het onderhoud van de inventaris, waaronder de bijbels. Deze bijbels zijn een belangrijk onderdeel van het religieus erfgoed waar wij op passen. Door de restauraties zien de bijbels er niet alleen weer als ‘nieuw’ uit, maar zijn ze ook weer toegankelijk voor de komende generaties om te worden geraadpleegd.

Het verschil ervaren tussen een niet en wel gerestaureerde bijbel? Kom dan langs bij de wisselexpositie. Hier liggen de tien gerestaureerde bijbels tentoongesteld. Naast dat de bijbels bewonderd kunnen worden, mag men de gerestaureerde bijbels aanraken, voelen en doorlezen zodat u het belang van bijbelrestauraties zelf kan ervaren. Daarbij wordt binnen de tentoonstelling ook het proces van hoe een bijbelrestauratie verloopt in beeld gebracht.

Kijk hier voor de openingstijden van het Kennis- en informatiecentrum. 

 0809-22

Claudy Jongstra in de kerk van Baaium

Het nieuwste werk van wol kunstenares Claudy Jongstra, de Guernica de la Ecologia, komt naar Baaium. Van 22 september tot 20 november is het indrukwekkende werk van bijna 8 meter breed en ruim 3 meter hoog, te bewonderen in de kerk van Baaium.

Gedurende deze periode is de kerk iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag geopend voor het grote publiek. Daarnaast worden er bijzondere lezingen en workshops georganiseerd. 

Vrijwilligers gezocht
Om ervoor te zorgen dat de prachtige kerk in Baaium deze grote groepen bezoekers kan ontvangen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

Bent u:

·        enthousiast over de wolkunst van Claudy Jongstra,

·        hebt u altijd al een keer achter de schermen willen kijken bij het atelier van Claudy

·        één of een aantal dagen beschikbaar van 22 september tot 20 november (voornamelijk middagen en in de weekenden)

Stuur dan een email naar Hester Noordhuis via info@aldefrysketsjerken.nl of bel naar 058-2139666.

Over het kunstwerk

De Guernica de la Ecologia is een visuele aanklacht tegen de intensieve landbouw. Deze vorm van landbouw is funest voor de lokale biodiversiteit, zorgt voor een hoge mate van luchtvervuiling en het uitsterven van vele soorten insecten en kleine dieren. Jongstra zelf ziet dit als een vorm van terrorisme op het natuurlijke leefklimaat.

Het werk dat Jongstra heeft gemaakt om dit uit te drukken, is geïnspireerd door het werk Guernica van Pablo Picasso uit 1937. Dit wereldberoemde schilderij, met dezelfde enorme afmetingen, toont het bombardement op de stad Guernica tijdens de Spaanse Burgeroorlog en wordt gezien als het ultieme meesterwerk van Picasso. Het schilderij heeft geen kleur, en bestaat louter uit lijnen en vlakken in zwart, wit en grijs, geschilderd om de oorlog uit te drukken. Guernica de la Ecologia is enerzijds bedoeld als een eerbetoon aan Pablo Picasso en de invloed die zijn Guernica op het denken over oorlog en menselijke destructie heeft gehad en nog steeds heeft.

Jongstra geeft met haar werk Guernica de la Ecologia een vergelijkbare urgente boodschap af over de staat waarin onze aarde zich bevindt.

 

Foto: Iris Haverkamp Begemann
1006-22

Kunst in de kerk; een mooie combinatie!

Dat kerken zich uitermate goed lenen voor exposities is al jaren bekend. Er wordt regelmatig gebruikgemaakt van onze kerken voor het exposeren van beeldende kunst. In de pure eenvoud, rust en ruimtelijkheid van de kerken komen kunstwerken prachtig tot hun recht en krijgen zij alle aandacht die ze verdienen.

Naast tijdelijke exposities in diverse kerken, met name in de zomerperiode, is er nu in drie van onze kerken permanent kunst aanwezig.

In Bears staan drie Byzantijnse mozaïeken opgesteld van kunstenares Hansje Busquet – de la Porte. Bijzonder arbeidsintensieve werken, die met veel geduld en liefde zijn gemaakt. Van april tot en met september zijn ze te bezichtigen van dinsdag tot en met zondag tussen 13.00 - 17.00 uur.

In Britswert hangen twee kleurrijke sarcofagen van wijlen kunstenaar Beb Mulder, de schepper van onder andere de luchtspiegeling van Uniastate Bears. Deze sarcofagen zijn aan onze stichting geschonken door de weduwe van Mulder en hebben een plek gekregen aan de wand van de kerk.

In Wetsens hangt sinds kort een bijzonder rouwbord van kunstenaar en landschapsarchitect Hein van Delft. Het kunstwerk, waarop onze nationale vogel de grutto staat afgebeeld, maakte in 2017 onderdeel uit van een installatie in het kerkje van Bornwird. Van Delft vond het een mooi idee om het bord een permanente plaats te geven in één van onze kerken. Het bord past bijzonder mooi in de eenvoud van de kerk van Wetsens. De betekenis van het bord sluit prachtig aan op het gedachtengoed van de plaatselijke commissie in Wetsens, om zich te verbinden met de natuur rondom de kerk.

De kerken van Britswert en Wetsens zijn te bezoeken via het sleuteladres vermeld per kerk op onze website.

Wie interesse heeft om ook in één van onze kerken te exposeren, kan rechtstreeks contact opnemen met het contactadres dat per kerk vermeld staat op onze website www.aldefrysketsjerken.nl/kerken.  Voor advies of overleg kunt u contact opnemen met impresario Joke Bakker, 058-2139666 of impresariaat@aldefrysketsjerken.nl.