Kerkbeschrijvingen

De Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert al veertig jaar excursies langs kerken in Fryslân. Al vanaf de eerste keer is het de gewoonte om van iedere kerk die bezocht wordt, een beschrijving op papier te zetten. Deze kerkbeschrijvingen worden uitgedeeld aan de excursiegangers die met de bus mee reizen, en aan de mensen die op eigen gelegenheid de kerken bezoeken.De kerkbeschrijvingen vormen met elkaar een schat aan informatie die voor de liefhebbers van grote waarde is. Ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft de Provincie Fryslân een geldbedrag beschikbaar gesteld om de kerkbeschrijvingen openbaar te maken. Dat doen we natuurlijk met alle plezier. Alle kerkbeschrijvingen die aanwezig waren in het archief, zijn door een vrijwilliger gescand en opgeslagen als PDF-bestand. Sommige kerken zijn meerdere keren bezocht. In die gevallen heeft hij de meest recente versie genomen. Op de beschrijvingen is met de hand genoteerd in welk jaar de betreffende kerk bezocht is. In de meeste gevallen is ook vermeld wie de beschrijving geschreven heeft.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken benadrukt dat de verzameling kerkbeschrijvingen geen wetenschappelijke pretenties heeft. Nogal wat beschrijvingen zijn gedateerd, wat met name betekent dat lang niet alle “recente ontdekkingen” in de teksten verwerkt zijn. Het bestuur heeft dan ook besloten om de kerkbeschrijvingen zoals die hierbij worden aangeboden, in dit stadium niet uit te geven als boekje. Mogelijk dat er op enig moment een selectie kan worden gemaakt, die wel kan worden uitgegeven.

De kerkbeschrijvingen zijn alfabetisch op dorpsnaam te vinden 'achter' het alfabet aan de bovenkant van deze pagina.

Veel lees- en studieplezier toegewenst.

W