Als stichting bieden we elk jaar ruimte aan studenten van verschillende opleidingen om stage bij ons te lopen en onderzoek bij ons te doen. Naar voorkomende of eigen geformuleerde vraagstukken. Op deze pagina tref je de onderzoeksrapporten aan van reeds afgeronde onderzoeken. Mocht je stage bij ons willen lopen, neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek (bij voorkeur per mail via info@frysketsjerken.nl).

Wervingsstrategieën

Wie: Hidde Bakker, Elon Boven, Raymon van Roeden, Natalie Roux
Opleiding: Human Resource Management NHL Stenden Leeuwarden
De vraag: Welke wervingsstrategieen zijn effectief voor SAFT?

Download hier het rapport NHL Wervingsstrategieen - Onderzoeksrapport SAFT Verandermanagement.

Stakeholders

Wie: Maartje ten Hoopen, Sanne Pipping, Marissa Portena, Suzanne Schouten
Opleiding: Human Resource Management NHL Stenden Leeuwarden
De vraag: ‘’Hoe kan SAFT ten dienste van het stakeholderlandschap veranderen zodat de belangen van de stakeholders worden behartigd?’’

Download hier het rapport NHL Stakeholders - Stichting Alde Fryske Tsjerken verandermanagement.

Employer Branding

Wie: Ilse Haveman, Irma de Jong, Laurén Blaauw
Opleiding: Human Resource Management NHL Stenden Leeuwarden
De vraag: ‘Op welke manier kan de stichting Alde Fryske Tsjerken een sterkere employer brand neerzetten?’

Download hier het rapport NHL Employer Branding - Adviesrapport SAFT Employer Branding.

Cultuur

Wie: Evelien Haenen, Mirthe Jelsma, Mirte Miedema
Opleiding: Human Resource Management NHL Stenden Leeuwarden
De vraag: Op welke manier kunnen de plaatselijke commissies bijdragen aan het behalen van de doelen van de stichting Alde Fryske Tsjerken?

Download hier het rapport NHL Cultuur - Onderzoeksrapport Alde Fryske Tsjerken.

Meegeefsom

Wie: Geanne Panstra
Opleiding: Vastgoed en Makelaardij Hanze Hogeschool Groningen
De vraag: Hoe kan de toekomstige bestemming van een leegstaand kerkgebouw in de vaststelling van de meegeefsom worden meegenomen?

Download hier het rapport Hanzehogeschool - Onderzoeksrapport SAFT meegeefsom.

Waarderingsrapport

Wie: Rimmer Wiebe van der Hoek
Opleiding: MA Religion and Cultural Heritage
Vraag: Hoe kunnen andere vormen van gebruik ervoor zorgen dat ook nieuwe mensen zich verbinden aan het kerkgebouw?

Download hier het rapport RUG - Waarderingsrapport Schalsum, Weidum en Westhem.