Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM)

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is in 2016 aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). De stichting voldoet aan alle beoordelingscriteria om in aanmerking te komen voor deze status. ‘Daar zijn we uiteraard zeer trots op. Het is een erkenning voor het werk dat de stichting verricht met een betrekkelijk kleine organisatie.’

Monumentenorganisaties die eigenaar zijn van minimaal 20 rijksmonumenten kunnen een professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM) worden. Met deze status wil de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren. Voor de stichtingen en verenigingen biedt de status van professionele organisatie voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie.

Klik hier voor meer informatie over POM.