Slapen in de Friese kerken

Het is sinds april 2018 mogelijk om te slapen in de Friese kerken. Dit zogenoemde 'Tsjemping' is bedoeld voor pelgrims (leden van het Genootschap van Sint Jacob) en voor donateurs van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Zij kunnen voor een klein bedrag een nachtje slapen in één van onze kerken. Vijftien van onze kerken doen mee: Blessum, Boksum, Britsum, Buitenpost, Foudgum, Jorwert, Oostrum, Peins, Rottevalle, Schurega, Sibrandahûs, Sint Jacobiparochie, Swichum, Terband, Wânswert en Zürich. Daarnaast doen ook de kerken van Hiaure, Nijland en Lippenhuizen mee met Tsjemping.

Pelgrims in het bezit van een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, een stempelkaart van het Jabikspaad of de Camino der Lage Landen kunnen er gebruik van maken. Donateurs van SAFT ook, op vertoon van een magazine. De kerken hebben maximaal vier veldbedden en gasten moeten zelf een slaapzak meenemen. Een van de 'huisregels' is dat je 24 uur tevoren telefonisch de beschikbaarheid nagaat. Gasten zijn welkom tussen 17.00 en 10.00 uur.

Geïnteresseerd in een bijzondere overnachting?
U kunt de lijst met kerken en contactpersonen hieronder downloaden.

Pelgrimeren in Fryslân, bijzondere film van Anton Stoelwinder

In het kader van 'Santiago aan het Wad' heeft cineast Anton Stoelwinder in 2018 een prachtige film gemaakt over pelgrimeren in Fryslân. In deze film figureren ook een aantal kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Een bijzondere film, die het kijken meer dan waard is!

Podcast - Camino de Santiago

Hans de Jong uit Friesland vond dat er in zijn provincie veel te weinig gepelgrimeerd werd. En ook op de tocht naar Santiago zijn pelgrims uit de noordelijke provincies 'zwaar ondervertegenwoordigd.' Hij zet zich daarom in voor een fantastisch initiatief: Santiago aan het Wad. In de podcast Camino NL - Pelgrims verhalen door Johanna Kroon vertelt hij het hele verhaal.

Aan het slot van deze aflevering kun je luisteren naar een kort stukje tekst, geschreven door de Romeinse schrijver Plinius, over het waddengebied zoals hij dat aantrof in de 1e eeuw, 2000 jaar geleden dus. Plinius was overigens een tijdgenoot van de Sint Jacob naar wie Santiago is vernoemd.