Er zijn op dit moment geen actuele (betaalde) vacatures.

Wilt u vrijwilligerswerk doen bij onze Stichting? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

Vrijwilligers gezocht!

Bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken werkt naast een zestal betaalde krachten ook een aantal vrijwilligers op het bureau in Leeuwarden. Zij ondersteunen de vaste medewerkers (allemaal part timers) en nemen één of meer specifieke taken voor hun rekening, zoals het beheer van het archief en de bibliotheek, het bijhouden van de donateursadministratie, het bijhouden/controleren van de inventarissen van onze kerken en het afhandelen van de bestellingen via de webwinkel. De Stichting is bijzonder blij met de belangeloze inzet van al haar vrijwilligers.

Wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar info@aldefrysketsjerken.nl. Geef aan waar uw talenten liggen c.q. waar uw belangstelling naar uitgaat. In een gesprek zoeken we dan samen uit waar u het beste kunt helpen.

Naast de 'kantoorvrijwilligers' telt de Stichting Alde Fryske Tsjerken een groot aantal vrijwilligers 'in de buitendienst'. Zo worden onze 49 kerken beheerd door de vrijwilligers van de Plaatselijke Commissies. Verder is er een aantal specifieke commissies:
  • excursiecommissie
  • redactiecommissie 'Alde Fryske Tsjerken'
  • commissie educatie
  • commissie lezingen