Vrijwilligers gezocht

Bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken werkt naast een aantal betaalde krachten ook een aantal vrijwilligers op het bureau in Leeuwarden. Zij ondersteunen de vaste medewerkers (allemaal part timers) en nemen één of meer specifieke taken voor hun rekening, zoals het beheer van het archief en de bibliotheek, het bijhouden/controleren van de inventarissen van onze kerken, het maken van kerkbeschrijvingen en het afhandelen van de bestellingen via de webwinkel. De Stichting is bijzonder blij met de belangeloze inzet van al haar vrijwilligers.

Wilt u ons ook helpen? Stuur dan een mailtje naar info@frysketsjerken.nl. Geef aan waar uw talenten liggen c.q. waar uw belangstelling naar uitgaat. In een gesprek zoeken we dan samen uit waar u het beste kunt helpen of aan bij kunt dragen.

Naast de 'kantoorvrijwilligers' telt de Stichting Alde Fryske Tsjerken een groot aantal vrijwilligers 'in de buitendienst'. Zo worden onze kerken beheerd door de vrijwilligers van de Plaatselijke Commissies.

 

Verder is er een aantal specifieke commissies:

- excursiecommissie
- redactiecommissie 'Alde Fryske Tsjerken'
- educatiecommissie

 

Wij komen graag met u in contact!