Adres

Hege Tsjerkewei 2
9173 GM Hegebeintum


Toegang

Gratis
Betaald
Minder validen


Verhuur

67 personen
67 zitplaatsen
Slapen
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruilofsfeest
Parkeerplekken
Podium
Water
Toilet
Verwarming
Kleedruimte
Keuken
Verhuur informatie


Contact

Mw. L. ten Wolde
Pypkedyk 4
9173 GC Hegebeintum
06-83589505
info@terphegebeintum.nl


Sleuteladres

Stichting TERP Hegebeintum
Pypkedyk 4
9173 GC Hegebeintum
0518–411783

Stichting TERP Hegebeintum


Kerk - Kerk - informatie

De kerk staat op de hoogste terp van Fryslân. Een unieke kerk, op een bijzondere locatie. Met name het interieur is prachtig, dankzij de vele rouwborden. Aan de voet van de kerk staat het 'Kennis- en ynformaasjesintrum Terp Hegebeintum.

Huidig gebruik

Wie de kerk van Hegebeintum wil bezoeken, kan terecht bij Stichting Terp Hegebeintum. In het seizoen (april t/m oktober) is er zeven dagen per week een gids aanwezig, die u naar de kerk begeleidt en daar alles vertelt over de geschiedenis van de kerk. Jaarlijks maken enkele duizenden mensen gebruik van deze mogelijkheid. In het kerkje vinden regelmatig Friestalige kerkdiensten plaats, onder verantwoordelijkheid van het Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum die ook te volgen is via Facebook. De kerk is te huur voor huwelijken en begrafenissen. Zo nu en dan vindt er een concert plaats.

STICHTING TERP HEGEBEINTUM

De kerk van Hegebeintum wordt beheerd door de Stichting Terp Hegebeintum, die u kunt bereiken door contact op te nemen met het contactadres wat u links op deze pagina vindt.

360° foto's


Bouwstijl

Romaans

Ligging

De kerk staat op de hoogste terp van Fryslân (8,8 meter boven NAP), die in de jaren 1896-1930 grotendeels is afgegraven. Vanaf de terp heeft u een fraai uitzicht over het vlakke land met rondom de torenspitsen van de kerken van Hallum, Holwerd, Blija en Ferwert. 's Avonds is het licht van de vuurtoren van Ameland te zien. 

Datering

12e eeuw

Restauratie

1962-1965; funderingsherstel kerktoren in 2015-2016

Exterieur

Het oudste deel van de kerk van Hegebeintum bestaat uit tufsteen. Het ronde koor is onder de daklijst uitgekraagd. In de dertiende eeuw is de kerk naar het westen toe verlengd, in rode bakstenen van groot formaat. Daarin staan ingangen, waarvan de zuidelijke is dichtgemetseld. De hoofdingang bevindt zich nu in de toren.
Vlakbij het koor is een gotisch venster in het grijze tufsteenwerk gebroken (circa 1550). Dit is bij de laatste restauratie teruggebracht. De kerk heeft zeven vensters, waarvan één in de noordmuur, twee in het koor aan weerszijden van de herenbank, en vier in de zuidmuur.

Interieur

Het interieur wordt gekenmerkt door een houten tongewelf uit circa 1550. De kansel is verfraaid met handgesneden versieringen uit circa 1700. In het koor staat een zeventiende-eeuwse herenbank met een kuif waarin de wapens zijn verwerkt van familie die op de nabijgelegen Harsta State gewoond heeft (De Schepper en Coehoorn van Scheltinga).
Aan de wanden hangt een collectie van zestien rijk bewerkte rouwborden van de bewoners van Harsta State (Van Nijsten, Van Coehoorn, de Schepper en Van Andringa de Kempenaer). In geen andere kerk in Fryslân hangen zo veel rouwborden bij elkaar.
Boven de preekstoel zijn hoog op de zuidmuur fragmenten van muurschilderingen uit de rooms-katholieke tijd te zien, die tot de oudste fresco's van Fryslân gerekend worden. 

Toren

De huidige toren is gebouwd in 1717, maar is in latere tijden ommetseld met een veel kleinere baksteen. Door de rigoureuze afgraving van de terp rondom het kerkhof én door de verlaging van het grondwaterpeil is de toren gaan verzakken. In 1989 is rond het terprestant een aarden ring aangelegd om de verzakking van de toren te stoppen. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. In 2015 is de toren op een 'ondergrondse tafel' van beton gezet. Het funderingsherstel werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van een particulier, de provincie Fryslân en diverse anderen. Elders op deze website is meer informatie te vinden over het funderingsherstel.

Orgel

Het orgel is in 1862 gebouwd door L. van Dam & zonen te Leeuwarden. Dankzij de succesvolle fondsenwerving van de Stichting Orgelrestauratie Hogebeintum kon het in 2002/2003 volledig worden gerestaureerd. Het werd op 28 november 2003 opnieuw in gebruik genomen.

Kerkhof

Het kerkhof is eigendom van de Hervormde Gemeente Blije-Hegebeintum.

Film gemaakt door dr Justin Kroesen

 

Informatie over deze kerk staat ook op www.kerken.frl

Video


AGENDA

    - geen agenda -