Excursies

De excursiecommissie organiseert twee maal per jaar een excursie voor donateurs en overige belangstellenden. De voorjaars- en de najaarsexcursie staan open voor iedereen. De vrijwilligers van de commissie zijn tevens bereid om groepen te begeleiden die op hun eigen moment een rondrit langs Friese kerken willen maken.

Najaarsexcursie op zaterdag 10 oktober 2020

De excursiecommissie heeft de geplande excursie van zaterdag 10 oktober a.s. helaas moeten afgelasten.

Het was de bedoeling om de kerken van Gaast, Ferwoude en Allingawier te bezoeken.

Door de corona is het helaas niet mogelijk om de excursie op een voor iedereen veilige manier te organiseren.

Iedereen die zich voor de excursie had opgegeven, is door onze Stichting op de hoogte gesteld.

 

Voorjaarsexcursie 6 juni 2020 vervalt

De Voorjaarsexcursie van 6 juni 2020 komt te vervallen. In deze excursie wilden we een boottocht maken langs enkele kerken in het zuidwesten van de provincie. Door de corona-crisis hebben we helaas moeten beslissen deze excursie uit te stellen naar volgend jaar.

Najaarsexcursie op 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober organiseerde de excursiecommissie een excursie langs drie kerken in Harlingen, Schalsum en Franeker. Kerken met een rijke en interessante geschiedenis op prachtige locaties. De lezing en de rondleiding in de kerken werden verzorgd door de excursiecommissie. 

Download hier de brochure.

Lees hier het verslag van Algemeen Bestuurslid Hindrik ten Hoeve. 

 

Voorjaarsexcursie 16 maart 2019

De Voorjaarsexcursie van 2019 leidde langs de kerken van Ternaard, Nes (Dongeradeel) en Metslawier. In deze drie dorpen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân ontving de Stichting Alde Fryske Tsjerken meer dan 100 belangstellenden. Een bijzonder geslaagde dag!

Najaarsexcursie 6 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober a.s. waren we te gast in drie prachtige kerken te Leeuwarden/Huizum: de Dorpskerk te Huizum,de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk. Het was een bijzondere excursie met prachtige orgelspel van Theo Jellema.

Voorjaarsexcursie 17 maart 2018

De voorjaarsexcursie van 2018 voerde op zaterdag 17 maar 2018 langs de kerken van Kûbaard, Iens en Spannum. Bestuurslid Hindrik ten Hoeve schreef een boeiend verslag over deze dag. Dat verslag is hier te lezen.

Begeleiding voor kerkentochten

Wilt u met een groep mensen een rondrit langs Friese kerken maken? Daar helpen wij u graag bij. We hebben deskundige en ervaren vrijwilligers in de aanbieding, die uw groep met alle plezier en tegen een bescheiden vergoeding willen begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met het bureau. Dat kan via de mail: info@aldefrysketsjerken.nl of telefonisch 058-2139666 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

Excursiecommissie

De Excursiecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:
dhr. P. Wouda, voorzitter

dhr. A.A. Buwalda, secretaris
mw. S. Veenstra, penningmeester
mw. S. Kooi

mw. B. Groothuis
dhr. J. Bolt
dhr. L. van der Meer
dhr. T. van Popta