Excursies

De excursiecommissie organiseert twee maal per jaar een excursie voor donateurs en overige belangstellenden. De voorjaars- en de najaarsexcursie staan open voor iedereen. De vrijwilligers van de commissie zijn tevens bereid om groepen te begeleiden die op hun eigen moment een rondrit langs Friese kerken willen maken.

Najaarsexcursie op zaterdag 10 oktober 2020

De excursiecommissie hoopt zaterdag 10 oktober a.s. met u drie kerken van onze Stichting te bezichtigen. Kerken die in een prachtig weids, groen landschap van de Friese Zuidwesthoek liggen.

 

In dit jaar waarin  het vijftigjarig jubileum van de Alde Fryske Tsjerken wordt gevierd, bezoeken wij de in 2018 vijftigste en eenenvijfstigste overgedragen  kerken  in respectievelijk Gaast en Ferwoude, en daarnaast de in 1985 overgedragen Grote Kerk te Allingawier.

 

De kerkelijke gemeente van Gaast en Ferwoude vormen sinds de Reformatie samen  een kerkelijke gemeente met een gemeenschappelijke predikant en gaan ook samen hun gemeenschappelijke weg  als kerken van de Alde Fryske Tsjerken.

In zijn informatief artikel ‘Bepleisterd en ommetseld’,  in het Tijdschrift (juni 2019) beschrijft Hans Willems, hoofdredacteur, de kerken van Gaast en Ferwoude. Hij noemt de beide kerken bijzondere godshuizen aan de IJsselmeerkust. Hun ligging en ook die van de dorpskerk van Allingawier nodigen uit om deze drie kerken als bakens in het landschap te bezichtigen.

 

Graag verwijs ik naar het artikel van Hans Willems en noem enkele opvallende details.

 

Gaast:
- de Friese inscriptie in de huidige klok van Gaast;
- de kroonluchters  in de kerk van Gaast, die afkomstig zouden zijn uit de voormalige synagoge of de Broerekerk van Bolsward;
-gedenksteen evacués WOII

 

Ferwoude:
- de karakteristieke zandgele kleur van het exterieur;
- het zandstenen kuifstuk boven het toegangspoortje;
- De Ferwouder Meer Bank (een verwijzing naar het drooggelegde meer ten zuiden van het Ferwoude)
- gedenkstenen van evacués uit WOII
- grafzerk van een predikant die overleed aan de pestziekte;

 

Allingawier
De Grote Kerk ligt in het fraaie museumdorp Allingawier dat net als Ferwoude onderdeel is van de toeristische route "Aldfaers Erf" en herbergt tegenwoordig een bijzondere klankbeeldvoorstelling.
In 1635 wordt de middeleeuwse kerk gesloopt en geheel vervangen door de huidige Grote Kerk die in 1978 is gerestaureerd. In de voorkerk zit in de muur van de zadeldaktoren een epitaaf in renaissancestijl waarin de eerstesteenlegging wordt gememoreerd. De luidklok, gegoten in 1599 en afkomstig uit de voormalige kerk, is tot op de dag van vandaag te horen. Lopend over een oude altaarsteen in de voorkerk komt men de kerkzaal binnen met kerkbanken uit 1545. Aan de kleur van de steen bij de koorsluiting is te zien dat de kerk in de jaren 1783-1788 is verbouwd en dat de kerk toen is ingekort. Een kerkgebouw dat zienderogen zijn geschiedenis  vertelt.

 

Praktische informatie
Gezien de coronamaatregelen, hebben wij dit jaar helaas de bootexcursie  moeten uitstellen naar zaterdag 5 juni volgend jaar. Wij hopen dat 10 oktober de najaarsexcursie  kan doorgaan zoals wij die de laatste jaren gewend zijn: rondleidingen en lezingen bijwonen en vervoer per bus en ook de lunch wel mogelijk zijn.
Zowel rondleiding als lezingen zullen in ‘ieder’ geval plaatsvinden
De kerken zijn op 10 oktober gratis te bezichtigen van 11.30 - 17.00 uur. In de kerk is een brochure met kerkbeschrijvingen verkrijgbaar. Deze kost € 3,- .

Degene die zich graag met de bus laten vervoeren en gebruik willen maken van de lunch, melden zich voor 19 september aan bij het bureau: info@aldefrysketsjerken.nl

 

De kosten bedragen € 50,- (brochure, bus, lunch, koffie/thee).
U betaalt wanneer u per mail bericht ontvangt dat de excursie per bus en de lunch doorgaan met ook  daarin de nodige praktische  informatie.
De bus vertrekt 11.00 uur van busstation Leeuwarden en komt daar rond 17.00 uur weer terug.

 

Adressen van de kerken:
Gaast: Zeedijk 9
Ferwoude: Buren 2
Allingawier: Kerkbuurt 23

Namens de excursiecommissie,

 

Piet Wouda (voorzitter)

Voorjaarsexcursie 6 juni 2020 vervalt

De Voorjaarsexcursie van 6 juni 2020 komt te vervallen. In deze excursie wilden we een boottocht maken langs enkele kerken in het zuidwesten van de provincie. Door de corona-crisis hebben we helaas moeten beslissen deze excursie uit te stellen naar volgend jaar.

Najaarsexcursie op 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober organiseerde de excursiecommissie een excursie langs drie kerken in Harlingen, Schalsum en Franeker. Kerken met een rijke en interessante geschiedenis op prachtige locaties. De lezing en de rondleiding in de kerken werden verzorgd door de excursiecommissie. 

Download hier de brochure.

Lees hier het verslag van Algemeen Bestuurslid Hindrik ten Hoeve. 

 

Voorjaarsexcursie 16 maart 2019

De Voorjaarsexcursie van 2019 leidde langs de kerken van Ternaard, Nes (Dongeradeel) en Metslawier. In deze drie dorpen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân ontving de Stichting Alde Fryske Tsjerken meer dan 100 belangstellenden. Een bijzonder geslaagde dag!

Najaarsexcursie 6 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober a.s. waren we te gast in drie prachtige kerken te Leeuwarden/Huizum: de Dorpskerk te Huizum,de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk. Het was een bijzondere excursie met prachtige orgelspel van Theo Jellema.

Voorjaarsexcursie 17 maart 2018

De voorjaarsexcursie van 2018 voerde op zaterdag 17 maar 2018 langs de kerken van Kûbaard, Iens en Spannum. Bestuurslid Hindrik ten Hoeve schreef een boeiend verslag over deze dag. Dat verslag is hier te lezen.

Begeleiding voor kerkentochten

Wilt u met een groep mensen een rondrit langs Friese kerken maken? Daar helpen wij u graag bij. We hebben deskundige en ervaren vrijwilligers in de aanbieding, die uw groep met alle plezier en tegen een bescheiden vergoeding willen begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met het bureau. Dat kan via de mail: info@aldefrysketsjerken.nl of telefonisch 058-2139666 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

Excursiecommissie

De Excursiecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:
dhr. P. Wouda, voorzitter

dhr. A.A. Buwalda, secretaris
mw. S. Veenstra, penningmeester
mw. S. Kooi

mw. B. Groothuis
dhr. J. Bolt
dhr. L. van der Meer
dhr. T. van Popta