Excursies

De excursiecommissie organiseert twee maal per jaar een excursie voor donateurs en overige belangstellenden. De voorjaars- en de najaarsexcursie staan open voor iedereen. De vrijwilligers van de commissie zijn tevens bereid om groepen te begeleiden die op hun eigen moment een rondrit langs Friese kerken willen maken.

Najaarsexcursie op zaterdag 9 oktober 2021

Vorig jaar, het vijftigjarig jubileumjaar van de Alde Fryske Tsjerken, is de najaarsexcursie wegens de coronamaatregelen helaas niet doorgegaan. Wij hopen op zaterdag 9 oktober a.s. de kerken in Gaast en Ferwoude die in 2018 als resp. 50e en 51e kerk aan de SAFT zijn overgedragen en de in 1985 overgedragen Grote Kerk te Allingawier alsnog te kunnen bezoeken. Drie kerken die in een prachtig weids, groen landschap van de Friese Zuidwesthoek liggen. De kerkelijke gemeente van Gaast en Ferwoude vormen sinds de Reformatie samen een kerkelijke gemeente met een gemeenschappelijke predikant en gaan ook samen hun gemeenschappelijke weg als kerken van de Alde Fryske Tsjerken.

In zijn informatief artikel ‘Bepleisterd en ommetseld’, in het Tijdschrift (juni 2019) beschrijft Hans Willems, hoofdredacteur, de kerken van Gaast en Ferwoude. Hij noemt de beide kerken bijzondere godshuizen aan de IJsselmeerkust. Hun ligging en ook die van de dorpskerk van Allingawier nodigen uit om deze drie kerken als bakens in het landschap te bezichtigen.

Graag verwijs ik naar het artikel van Hans Willems en noem enkele opvallende details.

Gaast: - de Friese inscriptie in de huidige klok van Gaast; - de kroonluchters in de kerk van Gaast, die afkomstig zouden zijn uit de voormalige synagoge of de Broerekerk van Bolsward; -gedenksteen evacués WOII.

Ferwoude: - de karakteristieke zandgele kleur van het exterieur; - het zandstenen kuifstuk boven het toegangspoortje; - De Ferwouder Meer Bank (een verwijzing naar het drooggelegde meer ten zuiden van Ferwoude) - gedenkstenen van evacués uit WOII - grafzerk van een predikant die overleed aan de pestziekte.

Allingawier: - De Grote Kerk ligt in het fraaie museumdorp Allingawier dat net als Ferwoude onderdeel is van de toeristische route "Aldfaers Erf" en herbergt tegenwoordig een bijzondere klankbeeldvoorstelling. In 1635 wordt de middeleeuwse kerk gesloopt en geheel vervangen door de huidige Grote Kerk die in 1978 is gerestaureerd. In de voorkerk zit in de muur van de zadeldaktoren een epitaaf in renaissancestijl waarin de eerstesteenlegging wordt gememoreerd. De luidklok, gegoten in 1599 en afkomstig uit de voormalige kerk, is tot op de dag van vandaag te horen. Lopend over een oude altaarsteen in de voorkerk komt men de kerkzaal binnen met kerkbanken uit 1545. Aan de kleur van de steen bij de koorsluiting is te zien dat de kerk in de jaren 1783-1788 is verbouwd en dat de kerk toen is ingekort. Een kerkgebouw dat zienderogen zijn geschiedenis vertelt.

Praktische informatie

De kerken zijn op 9 oktober van 11.30 – 17.00 uur gratis te bezichtigen. Er vinden regelmatig lezingen en rondleidingen plaats.

In de kerk is een brochure met kerkbeschrijvingen verkrijgbaar. Deze kost € 3,-. U kunt de brochure ook downloaden. Download hier de brochure van de excursie.

Vervoer per bus. Degene die zich graag met de bus laten vervoeren en gebruik willen maken van de lunch, kunnen zich nog aanmelden bij het bureau: info@aldefrysketsjerken.nl Belangstellenden die zich vorig jaar hebben aangemeld, worden verzocht zich opnieuw aan te melden.

De kosten bedragen € 50,- (brochure, bus, lunch, koffie/thee). Let op!! U betaalt wanneer u per mail bericht ontvangt dat de excursie per bus (incl. de lunch) doorgaat met daarin praktische informatie (o.a. betalingsgegevens).

De excursiebus vertrekt 11.00 uur van busstation Leeuwarden en komt daar rond 17.00 uur weer terug.

Tijdschema bus 9 oktober 2021
(tijden bij benadering)

11.00 u. Leeuwarden => Allingawier
11.35 u. Aankomst Allingawier
12.45 u. Allingawier => Bolsward
13.00 u. Aankomst lunchlocatie Bolsward: restaurant Wijnberg
14.00 u. Bolsward => Ferwoude
14.15 u. Aankomst Ferwoude
15.10 u. Ferwoude => Gaast
15.15 u. Aankomst Gaast
16.15 u. Vertrek bus naar LjouwertAdressen van de kerken
Gaast: Zeedijk 9.
Ferwoude: Buren 2.
Allingawier: Kerkbuurt 23.

Namens de excursiecommissie,

Piet Wouda (voorzitter)
tel: 06-31219278 

Stichting Alde Fryske Tsjerken
tel: 06-29208402 (Rommie van der Heide)

Excursies 2020

De excursies van 6 juni 2020 en 10 oktober 2020 zijn door de corona-crisis komen te vervallen.
Tijdens de voorjaarsexcursie wilden we een boottocht maken langs enkele kerken in het zuidwesten van de provincie.
De najaarsexcursie is uitgesteld naar het najaar van 2021. 

Najaarsexcursie op 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober organiseerde de excursiecommissie een excursie langs drie kerken in Harlingen, Schalsum en Franeker. Kerken met een rijke en interessante geschiedenis op prachtige locaties. De lezing en de rondleiding in de kerken werden verzorgd door de excursiecommissie. 

Download hier de brochure.

Lees hier het verslag van Algemeen Bestuurslid Hindrik ten Hoeve. 

 

Voorjaarsexcursie 16 maart 2019

De Voorjaarsexcursie van 2019 leidde langs de kerken van Ternaard, Nes (Dongeradeel) en Metslawier. In deze drie dorpen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân ontving de Stichting Alde Fryske Tsjerken meer dan 100 belangstellenden. Een bijzonder geslaagde dag!

Najaarsexcursie 6 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober a.s. waren we te gast in drie prachtige kerken te Leeuwarden/Huizum: de Dorpskerk te Huizum,de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk. Het was een bijzondere excursie met prachtige orgelspel van Theo Jellema.

Voorjaarsexcursie 17 maart 2018

De voorjaarsexcursie van 2018 voerde op zaterdag 17 maar 2018 langs de kerken van Kûbaard, Iens en Spannum. Bestuurslid Hindrik ten Hoeve schreef een boeiend verslag over deze dag. Dat verslag is hier te lezen.

Begeleiding voor kerkentochten

Wilt u met een groep mensen een rondrit langs Friese kerken maken? Daar helpen wij u graag bij. We hebben deskundige en ervaren vrijwilligers in de aanbieding, die uw groep met alle plezier en tegen een bescheiden vergoeding willen begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met het bureau. Dat kan via de mail: info@aldefrysketsjerken.nl of telefonisch 058-2139666 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

Excursiecommissie

De Excursiecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:
dhr. Piet Wouda, voorzitter
dhr. Andre Buwalda, vicevoorzitter
mw. Bettie Groothuis, secretaris
mw. Sjoerdtsje Veenstra, penningmeester
mw. Sytske Kooi
dhr. Jan Bolt
dhr. Liuwe van der Meer
dhr. Taeke van Popta