Excursies

De excursiecommissie organiseert twee maal per jaar een excursie voor donateurs en overige belangstellenden. De voorjaars- en de najaarsexcursie staan open voor iedereen. De vrijwilligers van de commissie zijn tevens bereid om groepen te begeleiden die op hun eigen moment een rondrit langs Friese kerken willen maken.

Begeleiding voor kerkentochten
Wilt u met een groep mensen een rondrit langs Friese kerken maken? Daar helpen wij u graag bij. We hebben deskundige en ervaren vrijwilligers in de aanbieding, die uw groep met alle plezier en tegen een bescheiden vergoeding willen begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met het bureau. Dat kan via de mail: info@frysketsjerken.nl of telefonisch 058-2139666.

De Excursiecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:

mw. Bettie Groothuis, voorzitter dhr. Jan Bolt
dhr. Andre Buwalda dhr. Liuwe van der Meer
mw. Sjoerdtsje Veenstra mw. Sytske Kooi

 

Najaarsexcursie 5 oktober 2024

De kerken van onze najaarsexcursie zijn gelegen in de Stellingwerven, waar behalve Fries ook Stellingwerfs (een Nedersaksische taal) wordt gesproken. Dit gebied vormt het zuidelijke deel van de Friese Wouden en wordt ook wel de Zuidoosthoek genoemd. De streek kent niet veel oude kerken, des te verrassender om er zulke pareltjes aan te treffen. De volgende kerken staan op ons programma:

OLDEBERKOOP
Het oudste deel van de Bonifatiuskerk stamt uit de 13de eeuw. Een eeuw later is het schip in gotische stijl verlengd en enkele eeuwen daarna is het koor vervangen. De toren is van 1608, nadat de vorige tijdens de Tachtigjarige Oorlog vernield was door “die vyandt uyt Steen-wyck”. De kansel dateert uit de 17de eeuw, evenals de herenbanken. Het 14de-eeuwse zandstenen doopvont is één van de weinige die in Friesland bewaard zijn gebleven. Het oude kerkhof rondom de kerk is omgeven door een rustieke ringmuur opgetrokken uit Friese geeltjes en stamt waarschijnlijk uit het begin van de 17de eeuw.

OLDEHOLTPADE
De huidige (laatgotische) Stephanuskerk dateert uit 1545; daarvoor heeft er drie eeuwen lang een tufstenen kerk gestaan. De van gele baksteen opgetrokken vierkante toren is in 1608 tegen de westgevel geplaatst. Een uit 1738 daterende klok is tijdens de oorlog in beslag genomen en nooit meer terug gezien. Binnen zijn er nog een eikenhouten preekstoel, doophek en enkele overhuifde familiebanken uit de 17de eeuw. Bijzonder is het grote kabinetorgel, voorzien van een schijnfront.

TER IDZARD
Ook deze kerk is aan de heilige Bonifatius gewijd en omstreeks 1500 gebouwd. Bij een grondige vernieuwing in het begin van de 20ste eeuw is er een toren geplaatst aan de westgevel. In de kerk bevinden zich drie prachtig gebeeldhouwde grafmonumenten van zandsteen, afkomstig van de adellijke familie Idzerda. Het oudste dateert uit 1531. Enkele leden van deze beroemde familie speelden een grote rol in de overgang naar de Reformatie. Zij woonden op de Idzerda-stins vlakbij de kerk. Deze stins is in 1750 afgebroken. De kerk heeft een kabinetorgel uit de tweede helft van de 19de eeuw.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De kerken zijn op zaterdag 5 oktober van 11.30- 17.00 uur gratis te bezichtigen. Er vinden regelmatig lezingen/rondleidingen plaats. In de kerk is voor 3 euro een brochure met de kerkbeschrijvingen verkrijgbaar. Deze kunt u na de tijd ook downloaden via onze website.

VERVOER PER BUS
Degenen die zich graag per bus laten vervoeren en gebruik willen maken van de lunch kunnen zich tot 28 september a.s. aanmelden bij het bureau: info@frysketsjerken.nl. De kosten bedragen 50 euro (brochure, bus, lunch, koffie/thee). Let op! U betaalt nadat u per mail een bericht hebt ontvangen dat de excursie per bus (incl. lunch) doorgaat. Daarin staat ook de praktische informatie met de betalingsgegevens. De bus vertrekt om 11.00 uur vanaf Leeuwarden. Hier staat de bus geparkeerd tegenover het lijnbusstation bij het gebouw “Tot Maandag”. Dit jaar maakt de bus de heen- en terugweg een tussenstop op het station van Heerenveen. Rond 17.00 uur zal de bus weer in Leeuwarden arriveren.

ADRESSEN VAN DE KERKEN

  • Bonifatiuskerk | Willinge Prinsstraat 2 | Oldeberkoop
  • Stephanuskerk | Hoofdweg 164 | Oldeholtpade
  • Bonifatiuskerk | Idzardaweg 61 | Ter Idzard

 

Foto: Lydia Annema - Oldeberkoop

Voorjaarsexcursie 16 maart 2024

Tijdens de voorjaarsexcursie op zaterdag 16 maart hebben ruim 200 personen drie verschillende kerken bezocht in Súdwest-Fryslân. Dit ging om de R.K. Parochiekerk St. Martinus in Roodhuis (Reahûs), de Nicolaaskerk in Nijland (Nylân) en de Bartholomeuskerk in Westhem. De kerkelijke gemeentes verzorgden een welkom ontvangst en de excursiecommissie had interessante lezingen en rondleidingen voorbereid. De deelnemers die met de bus mee gingen konden genieten van een heerlijke lunch in de Mande in Nijland waarna zij onder klokgebeier naar de kerk konden lopen.

De brochure met de kerkbeschrijvingen kunt u hier digitaal downloaden.

Najaarsexcursie op zaterdag 7 oktober 2023

Tijdens de najaarsexcursie op zaterdag 7 oktober 2023 werden de volgende kerken bezocht; de Laurenstsjerke van Donkerbroek, de Kloosterkerk van Kortehemmen en de St. Hippolytuskerk van Olterterp. Beide laatstgenoemde kerken zijn prachtig gelegen aan de bosrand van Beetsterzwaag en zijn in het bezit van de stichting. Er waren op deze dag veel mensen op pad en de kerken en lezingen door de excursiecommissie zijn goed bezocht. 

Download hier de brochure met informatie over de bezochte kerken.  

Voorjaarsexcursie op zaterdag 4 maart 2023

De voorjaarsexcursie van dit jaar ging richting de Afsluitdijk waar drie heel verschillende kerken werden bezocht: de St.Bonifatiuskerk in Cornwerd, de Hervormde Kerk van Wons en de Hervormde Kerk van Schraard. Het was weer een prachtige dag met interessante lezingen en mooie orgelconcerten. De lezingen en de rondleidingen in de kerken werden ook dit keer weer verzorgd door leden van de excursiecommissie.

Download hier de brochure van de excursie.

 

Najaarsexcursie op zaterdag 8 oktober 2022

Het was een mooie dag met veel belangstelling voor de opgenstelde kerken. De kerken die werden bezichtigd waren; de Krústsjerke in Burgum, de Mariakerk in Buitenpost en de Agustinitsjerke in Augustinusga. Kerken met een rijke historie die zich daarin graag laten zien. De lezing en de rondleiding in de kerken werden verzorgd door leden van de excursiecommissie. Piet Wouda, de voormalig voorzitter van de excursiecommissie, gaf op deze dag zijn laatste lezing en heeft daarmee afscheid genomen van zijn functie als voorzitter. 

 

 

Voorjaarsexcursie 25 juni 2022: per boot

Op zaterdag 25 juni organiseerde de excursiecommissie weer een excursie, echter dit keer per boot. De boot vertrok vanuit Sneek en ging als eerste richting het fraaie dorp Langweer. Hier brachten we een bezoek aan de uit 1777 daterende dorpskerk met een bezienswaardig interieur (preekstoel uit 1684 met rijk gesneden voorstellingen, herenbank uit de bouwtijd en orgel gebouwd in 1784 door Lambertus van Dam). Daarna vaarde de boot door naar Woudsend. 

Het dorp Woudsend heeft een interessant historisch centrum met veel monumentale panden. Er werd een bezoek gebracht aan de protestantse kerk De Karmel en de rooms-katholieke Sint Michaëlkerk. Woudsend heeft daarnaast nog een schuilkerk gehad, de voormalige doopsgezinde kerk. Het nog bestaande gebouw uit 1858 is niet meer in gebruik als kerk. Het heeft in 1969 een nieuwe bestemming gekregen als ‘Kerkrestaurant ’t Ponkje’. Het interieur ademt nog de unieke sfeer van een kerkzaaltje.

 

Najaarsexcursie op zaterdag 9 oktober 2021

Zaterdag 9 oktober bracht de excursiecommissie belangstellenden naar de kerken in Gaast en Ferwoude. Deze werden in 2018 als 50e en 51e kerk aan Alde Fryske Tsjerken overgedragen. Daarnaast bezochten we in Allingaweer de Grote Kerk.
De kerkelijke gemeente van Gaast en Ferwoude vormen sinds de Reformatie samen een kerkelijke gemeente en gaan ook samen hun gemeenschappelijke weg als kerken van de Alde Fryske Tsjerken.
De Grote Kerk ligt in het fraaie museumdorp Allingawier dat net als Ferwoude onderdeel is van de toeristische route "Aldfaers Erf" en herbergt tegenwoordig een bijzondere klankbeeldvoorstelling.


Download hier de brochure van de excursie.

 

Excursies 2020

De excursies van 6 juni 2020 en 10 oktober 2020 zijn door de corona-crisis komen te vervallen.
Tijdens de voorjaarsexcursie wilden we een boottocht maken langs enkele kerken in het zuidwesten van de provincie.
De najaarsexcursie is uitgesteld naar het najaar van 2021. 

Najaarsexcursie op 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober organiseerde de excursiecommissie een excursie langs drie kerken in Harlingen, Schalsum en Franeker. Kerken met een rijke en interessante geschiedenis op prachtige locaties. De lezing en de rondleiding in de kerken werden verzorgd door de excursiecommissie. 

Download hier de brochure.

Lees hier het verslag van Algemeen Bestuurslid Hindrik ten Hoeve. 

 

Voorjaarsexcursie 16 maart 2019

De Voorjaarsexcursie van 2019 leidde langs de kerken van Ternaard, Nes (Dongeradeel) en Metslawier. In deze drie dorpen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân ontving de Stichting Alde Fryske Tsjerken meer dan 100 belangstellenden. Een bijzonder geslaagde dag!

Najaarsexcursie 6 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober a.s. waren we te gast in drie prachtige kerken te Leeuwarden/Huizum: de Dorpskerk te Huizum,de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk. Het was een bijzondere excursie met prachtige orgelspel van Theo Jellema.

Voorjaarsexcursie 17 maart 2018

De voorjaarsexcursie van 2018 voerde op zaterdag 17 maar 2018 langs de kerken van K├╗baard, Iens en Spannum. Bestuurslid Hindrik ten Hoeve schreef een boeiend verslag over deze dag. Dat verslag is hier te lezen.