Excursies

De excursiecommissie organiseert twee maal per jaar een excursie voor donateurs en overige belangstellenden. De voorjaars- en de najaarsexcursie staan open voor iedereen. De vrijwilligers van de commissie zijn tevens bereid om groepen te begeleiden die op hun eigen moment een rondrit langs Friese kerken willen maken.

Voorjaarsexcursie 25 juni 2022: per boot

Geduld verstomt niet onze hoop.
Wij hopen dat de bootexcursie op zaterdag 25 juni 2022 alsnog kan doorgaan. Het programma van die dag is inhoudelijk hetzelfde als wat eerder is gemeld.
Het tijdschema is iets aangepast om na het bezoek aan de kerk van het fraaie dorp Langweer wat meer tijd te hebben voor de beide kerken in Woudsend en gelegenheid te bieden voor een wandeling door dit interessante dorp.
Ook moest wat meer tijd worden uitgetrokken voor de terugreis van Woudsend naar Sneek om uiterlijk 18.00 uur weer aan de kade te liggen. Daarom moeten we ook wat eerder starten met de boottocht dan aanvankelijk was gepland.

 

Het programma

10.00 uur

Vertrek uit Sneek met de Toerist VI van Rondvaartbedrijf M. van der Werf vanaf de Jousterkade
(de afvaart is inclusief het zogenaamde ‘Sneker kwartiertje’ uiterlijk 10.15 uur!).

• onderweg naar Langweer koffie/thee met oranjekoek

 

12.00–13.15 uur    

Verblijf in Langweer

• onderweg naar Woudsend captainslunch

 

14.30–16.15 uur

Verblijf in Woudsend

• onderweg naar Sneek hapje en drankje

 

18.00 uur aankomst in Sneek


De kerken:
In Langweer brengen we een bezoek aan de uit 1777 daterende dorpskerk met een bezienswaardig interieur (preekstoel uit 1684 met rijk gesneden voorstellingen, herenbank uit de bouwtijd en orgel gebouwd in 1784 door Lambertus van Dam).

Het dorp Woudsend heeft een interessant historisch centrum met veel monumentale panden. We brengen een bezoek aan de protestantse kerk De Karmel en de rooms-katholieke Sint Michaëlkerk.
De Karmel is als hervormde kerk gebouwd in 1837 in waterstaatsstijl. Het interieur van de kerk is nadien meermalen aangepast en gerestaureerd. Voor het laatst gebeurde dat in 2007 – 2008. Daarbij is het interieur ingrijpend gewijzigd en vernieuwd met een eigentijdse inrichting. De kerk werd in 2009 uitgeroepen tot ‘de mooiste kerk van Friesland’.

De Sint Michaëlkerk is gebouwd in 1792 als schuilkerk. Het is de oudste rooms-katholieke kerk van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De toren dateert uit 1933 toen het gebouw de status van schuilkerk al geruime tijd achter zich had kunnen laten. Het knusse interieur is zeer bijzonder door de beelden, glas-in-loodramen, schilderijen en het meubilair. Het orgel, gebouwd door Albertus van Gruisen, dateert uit 1811.

Woudsend heeft nog een schuilkerk gehad, de voormalige doopsgezinde kerk. Het nog bestaande gebouw uit 1858 is niet meer in gebruik als kerk. Het heeft in 1969 een nieuwe bestemming gekregen als ‘Kerkrestaurant ’t Ponkje’. Het interieur ademt nog de unieke sfeer van een kerkzaaltje.
De voormalige gereformeerde kerk, gebouwd in 1912 – 1913 in neoromaanse stijl, is sinds 1997 buiten gebruik. Het interessante beeldbepalende gebouw is fraai verbouwd tot een particuliere woning.
Het is de moeite waard een wandeling te maken door het gezellige centrum van Woudsend met zijn vele historische panden, smalle straatjes en steegjes.

Er wordt op de boot een brochure verstrekt met informatie over de te bezoeken dorpen en kerken.

Adressen van de kerken
Langweer, Dorpskerk, Oasingaleane 13
Woudsend, De Karmel, Ald Tsjerkhof 2
Woudsend. St. Michaëlkerk, Merkstrjitte 11

 

Praktische informatie:

Vervoer

Parkeren
Gratis parkeren is mogelijk op het parkeerdek op het Normandiaplein (200 m lopen naar de Jousterkade)

Vervoer van het station in Sneek naar de Jousterkade en weer terug
De zaterdagdienstregeling van Arriva, die zowel het trein- als het busvervoer verzorgt, is als volgt:

 • trein
  Vertrek Leeuwarden 9.23 uur
  Aankomst Sneek 9.42 uur
 • bus
  Vertrek Sneek/busstation 9.46 uur
  Aankomst Sneek halte Oppenhuizerweg 9.52 uur (200 m lopen naar de Jousterkade)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bus
Vertrek Sneek halte Oppenhuizerweg 18.37 uur
Aankomst Sneek/busstation 18.43 uur

trein
Vertrek Sneek 18.48 uur
Aankomst Leeuwarden 19.08 uur

N.B. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de dienstregeling in 2022 geen noemenswaardige wijzigingen zal aanbrengen.

 

Aanmelden
Ieder die wil deelnemen aan de bootexcursie op 25 juni 2022 dient zich aan te melden. Ook de deelnemers die zich eerder hebben aangemeld. Wij beginnen dus met een schone lei.
Aanmelden via mailadres: info@aldefrysketsjerken.nl of telefonisch: 058 213 96 66

Kosten van dit arrangement: € 60,-
Let op: U betaalt pas nadat u bericht hebt ontvangen dat de excursie doorgaat en u nadere informatie ontvangt over o.a. de wijze van betaling.

Voor inlichtingen
website: www.aldefrysketsjerken.nl
mailadres: info@aldefrysketsjerken.nl
Tel: 058 21 396 66

Wij hopen dat de klokken van de kerken in Langweer en Woudsend op 25 juni hun stralend geluid alsnog laten horen.

De excursiecommissie

Najaarsexcursie op zaterdag 9 oktober 2021

Zaterdag 9 oktober bracht de excursiecommissie belangstellenden naar de kerken in Gaast en Ferwoude. Deze werden in 2018 als 50e en 51e kerk aan Alde Fryske Tsjerken overgedragen. Daarnaast bezochten we in Allingaweer de Grote Kerk.
De kerkelijke gemeente van Gaast en Ferwoude vormen sinds de Reformatie samen een kerkelijke gemeente en gaan ook samen hun gemeenschappelijke weg als kerken van de Alde Fryske Tsjerken.
De Grote Kerk ligt in het fraaie museumdorp Allingawier dat net als Ferwoude onderdeel is van de toeristische route "Aldfaers Erf" en herbergt tegenwoordig een bijzondere klankbeeldvoorstelling.


Download hier de brochure van de excursie.

 

Excursies 2020

De excursies van 6 juni 2020 en 10 oktober 2020 zijn door de corona-crisis komen te vervallen.
Tijdens de voorjaarsexcursie wilden we een boottocht maken langs enkele kerken in het zuidwesten van de provincie.
De najaarsexcursie is uitgesteld naar het najaar van 2021. 

Najaarsexcursie op 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober organiseerde de excursiecommissie een excursie langs drie kerken in Harlingen, Schalsum en Franeker. Kerken met een rijke en interessante geschiedenis op prachtige locaties. De lezing en de rondleiding in de kerken werden verzorgd door de excursiecommissie. 

Download hier de brochure.

Lees hier het verslag van Algemeen Bestuurslid Hindrik ten Hoeve. 

 

Voorjaarsexcursie 16 maart 2019

De Voorjaarsexcursie van 2019 leidde langs de kerken van Ternaard, Nes (Dongeradeel) en Metslawier. In deze drie dorpen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân ontving de Stichting Alde Fryske Tsjerken meer dan 100 belangstellenden. Een bijzonder geslaagde dag!

Najaarsexcursie 6 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober a.s. waren we te gast in drie prachtige kerken te Leeuwarden/Huizum: de Dorpskerk te Huizum,de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk. Het was een bijzondere excursie met prachtige orgelspel van Theo Jellema.

Voorjaarsexcursie 17 maart 2018

De voorjaarsexcursie van 2018 voerde op zaterdag 17 maar 2018 langs de kerken van Kûbaard, Iens en Spannum. Bestuurslid Hindrik ten Hoeve schreef een boeiend verslag over deze dag. Dat verslag is hier te lezen.

Begeleiding voor kerkentochten

Wilt u met een groep mensen een rondrit langs Friese kerken maken? Daar helpen wij u graag bij. We hebben deskundige en ervaren vrijwilligers in de aanbieding, die uw groep met alle plezier en tegen een bescheiden vergoeding willen begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met het bureau. Dat kan via de mail: info@aldefrysketsjerken.nl of telefonisch 058-2139666 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

Excursiecommissie

De Excursiecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:
dhr. Piet Wouda, voorzitter
dhr. Andre Buwalda, vicevoorzitter
mw. Bettie Groothuis, secretaris
mw. Sjoerdtsje Veenstra, penningmeester
mw. Sytske Kooi
dhr. Jan Bolt
dhr. Liuwe van der Meer
dhr. Taeke van Popta