Excursies

De excursiecommissie organiseert twee maal per jaar een excursie voor donateurs en overige belangstellenden. De voorjaars- en de najaarsexcursie staan open voor iedereen. De vrijwilligers van de commissie zijn tevens bereid om groepen te begeleiden die op hun eigen moment een rondrit langs Friese kerken willen maken.

Najaarsexcursie op 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober organiseert de excursiecommissie een excursie langs drie kerken in Harlingen, Schalsum en Franeker. Kerken met een rijke en interessante geschiedenis op prachtige locaties. De lezing en de rondleiding in de kerken worden verzorgd door de excursiecommissie. Wie met de bus langs de drie kerken wil reizen, wordt een dagarrangement aangeboden. U bent van harte welkom.

 

Harlingen

De oorspronkelijke, in romaanse stijl gebouwde, St. Michaëlskerk is op de toren na in de 18e eeuw vervangen door de huidige kruiskerk, genaamd ‘Domkerk van Almenum’. De hoge toren was voor de zeelui een baken in zee. De kleine gele bakstenen in de Lodewijk XVI-vormen geven het uiterlijk van de kerk een fraai aanzien. In de kruisarmen zijn toegangen gemaakt met een natuurstenen omlijsting. De statige en voorname dorische pilasters dragen het gewelf op overtuigende wijze. Boven de kraak bevindt zich in de westelijke kruisarm nog een kraak, de zogenaamde weeshuiskraak. Het prachtige orgel, gebouwd door A. A. Hinsch, werd in de kerkdienst op 30 april 1776 ingewijd met gezongen en gespeelde kerkgezangen die speciaal daarvoor zijn geschreven.

Schalsum

De Nicolaaskerk in Schalsum is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en ligt aan het Jabikspaad. Het exterieur van de kerk doet op het eerste gezicht niet vermoeden dat deze uit het midden van de 13e eeuw stamt. Het muurwerk aan de zuid- en oostkant met zijn romaanse bakstenen verraadt zijn oude historie.

Het interieur is vooral vanwege de zachtrose en gele kleurstelling bijzonder en verrast veel bezoekers. De uit 1711 daterende eikenhouten preekstoel die rijk versierd is met snijwerk is een interessante blikvanger. In het gangpad zien we een grafzerk van rode zandsteen uit 1486. Het orgel dateert uit de 19e eeuw en is door de firma L. van Dam en Zn. gebouwd.

 

Franeker

De Martinikerk uit de 15e eeuw doet vermoeden dat het een basiliek is. De kerk heeft de vorm van een driebeukige pseudo-basiliek; dat betekent dat in het muurtje op de pilaren, die het middenschip omringen, geen ramen zijn gemaakt. De zijbeuken zetten zich voort in een kooromgang, een vrij uitzonderlijk iets voor een pseudobasiliek en in Friesland uniek.

Tussen de pilaren bevindt zich in de kooromgang een fraai bakstenen gotisch hekwerk met daarachter aan de zuidzijde in het koor voorreformatorische onderdelen van de kerkinrichting: koorbanken. Zeer noemenswaardig zijn het klankbord boven de preekstoel, de gotische briefpanelen in een van de kerkbanken, de schilderingen op de kolommen en de vele grafzerken. Bovendien speuren we naar historische invloeden van de voormalige Universiteit van Franeker die op 29 juli 1585 in deze kerk plechtig werd geopend. Ook in de Martinikerk staat een fraai orgel van de firma Van Dam en Zn.

 

Praktische informatie

 

Openingstijden:

De kerken zijn gratis toegankelijk tussen 11.30 en 17.00 uur.

 

Rondleidingen, lezingen en concert:

Er zijn in de drie kerken doorlopend rondleidingen en lezingen over het kerkgebouw.

Lezingen vinden in ieder geval plaats op de volgende tijden: (±) 11.45 u., 13.45 u. en 15.00 u.

De excursie wordt rond 16.00  uur in de Martinikerk te Franeker afgesloten met een hapje en een drankje.

 

Brochure: 

Er is een brochure met  beschrijvingen van de drie kerken verkrijgbaar. Deze kunt u tot 28 september bestellen door overmaking van € 3,- op NL92 INGB 0003 690 669  t.n.v. Excursiecommissie Alde Fryske Tsjerken te Leeuwarden o.v.v. ‘brochure najaarsexcursie 2019’ en uw naam en adres. De brochure kunt u dan op 5 oktober in een van de kerken afhalen.

(In de kerken is een beperkt aantal brochures tegen betaling verkrijgbaar. Op=Op)

 

Vervoer:

De excursiebus vertrekt om 11.00 uur van het busstation Leeuwarden (bij het spoorwegstation) en komt daar rond 17.00 uur weer terug. Voor de busdeelnemers kost het dagarrangement € 50,- (inclusief brochure kerkbeschrijvingen, lunch in Harlingen, koffie/thee, hapje en drankje). Inschrijving bij ontvangst van genoemd bedrag op NL92 INGB 0003 690 t.n.v. Excursiecommissie Alde Fryske Tsjerken te Leeuwarden o.v.v. 'arrangement najaarsexcursie 2019) en het aantal personen. U ontvangt van ons geen bevestiging. De brochure wordt in de bus verstrekt. Via de website van de Stichting kunt u eventueel de tekst ook  downloaden. Zie bovenvermelde gegevens.

 

Adressen van de kerken:

 

Harlingen: Grote Kerk, Kerkpad 3

Schalsum: Nicolaaskerk, Kerkstraat 4

Franeker: Martinikerk, Breedeplaats 2

 

Contactpersoon tijdens deze excursie is Piet Wouda (voorzitter excursiecommissie, mobiel bereikbaar via 06 31219278)

Voorjaarsexcursie 16 maart 2019

De Voorjaarsexcursie van 2019 leidde langs de kerken van Ternaard, Nes (Dongeradeel) en Metslawier. In deze drie dorpen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân ontving de Stichting Alde Fryske Tsjerken meer dan 100 belangstellenden. Een bijzonder geslaagde dag!

Najaarsexcursie 6 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober a.s. waren we te gast in drie prachtige kerken te Leeuwarden/Huizum: de Dorpskerk te Huizum,de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk. Het was een bijzondere excursie met prachtige orgelspel van Theo Jellema.

Voorjaarsexcursie 17 maart 2018

De voorjaarsexcursie van 2018 voerde op zaterdag 17 maar 2018 langs de kerken van Kûbaard, Iens en Spannum. Bestuurslid Hindrik ten Hoeve schreef een boeiend verslag over deze dag. Dat verslag is hier te lezen.

Begeleiding voor kerkentochten

Wilt u met een groep mensen een rondrit langs Friese kerken maken? Daar helpen wij u graag bij. We hebben deskundige en ervaren vrijwilligers in de aanbieding, die uw groep met alle plezier en tegen een bescheiden vergoeding willen begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met het bureau. Dat kan via de mail: info@aldefrysketsjerken.nl of telefonisch 058-2139666 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

Excursiecommissie

De Excursiecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:
dhr. P. Wouda, voorzitter

dhr. A.A. Buwalda, secretaris
mw. S. Veenstra, penningmeester
mw. S. Kooi

mw. B. Groothuis
dhr. J. Bolt
dhr. L. van der Meer
dhr. T. van Popta