Excursies

De excursiecommissie organiseert twee maal per jaar een excursie voor donateurs en overige belangstellenden. De voorjaars- en de najaarsexcursie staan open voor iedereen. De vrijwilligers van de commissie zijn tevens bereid om groepen te begeleiden die op hun eigen moment een rondrit langs Friese kerken willen maken.

Begeleiding voor kerkentochten
Wilt u met een groep mensen een rondrit langs Friese kerken maken? Daar helpen wij u graag bij. We hebben deskundige en ervaren vrijwilligers in de aanbieding, die uw groep met alle plezier en tegen een bescheiden vergoeding willen begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met het bureau. Dat kan via de mail: info@frysketsjerken.nl of telefonisch 058-2139666.

De Excursiecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:

mw. Bettie Groothuis, voorzitter dhr. Jan Bolt
dhr. Andre Buwalda dhr. Liuwe van der Meer
mw. Sjoerdtsje Veenstra dhr. Taeke van Popta
mw. Sytske Kooi  

 

Voorjaarsexcursie 16 maart 2024

Deze excursie voert ons, deels langs slingerende dijkjes, naar Zuidwest Friesland, naar het gebied waar vroeger de Middelzee stroomde. We hopen de Nicolaaskerk in Nijland (Nylân), de St. Martinuskerk in Roodhuis (Reahûs) en de Bartholomeuskerk in Westhem te bezoeken. Deze laatste kerk is, evenals het kerkhof, al sinds 1980 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken!

NIJLAND (NIJLÂN)
De 13de eeuwse kerk werd tussen 1508 en 1525 vervangen door de huidige. Hierbij werd gebruik gemaakt van het afb raakmateriaal. In de noordmuur zijn nog restanten hiervan te zien. De oude toren werd gehandhaafd en kreeg een spitsbekroning. Het huidige interieur met rijke stuckwerkornamenten is tot stand gekomen in de jaren 1870-72. De eikenhouten preekstoel met versierde panelen dateert van 1659, evenals de versierde eikenhouten wand onder het orgel. In de plavuizenvloer van het koor liggen enkele rijkversierde grafzerken boven de grafk elder van de vroegere Hottingastate. De kerk met zijn fraaie omgrachting en de omringende historische bebouwing zijn onderdeel van de beschermde dorpskern van Nijland.

ROODHUIS (REAHÛS)
Deze katholieke pseudobasiliek verrees in 1892 en is ontworpen door architect Alfred Tepe. Het is een kerk met zijbeuken en een langgerekt koor. De forse toren wordt bekroond door een ingesnoerde spits. Het neogotisch interieur dateert uit het begin van de vorige eeuw. De gebrandschilderde ramen zijn uit verschillende periodes. Bij het hoogaltaar zijn afbeeldingen te zien van Willibrord en Bonifatius. Ook zijn er enkele beelden van St. Martinus.

WESTHEM
Op een bescheiden terp achter de Hemdijk staat dit kerkje met zadeldaktoren. De kerk is in 1708 gebouwd ter vervanging van de middeleeuwse voorganger. De toren is van 13de eeuwse oorsprong. In de toren hangen 2 klokken, waarvan de oudste uit 1353 dateert. De preekstoel en het doophek met gesneden pilasters dateren uit het derde kwart van de 17de eeuw. In het middenpad liggen enkele gebeeldhouwde zerken van
de familie Ykema .

Praktische informatie:
De kerken zijn op 16 maart van 11.30- 17.00 uur gratis te bezichtigen. Er vinden regelmatig lezingen/rondleidingen
plaats. In de kerk is voor 3 euro een brochure met de kerkbeschrijvingen verkrijgbaar. Deze kunt u hier digitaal downloaden

VERVOER PER BUS
Degenen die zich graag per bus laten vervoeren en gebruik willen maken van de lunch kunnen zich tot 1 maart a.s. aanmelden bij het bureau: info@frysketsjerken.nl. De kosten bedragen 50 euro (brochure, bus, lunch, koffie/thee). Let op! U betaalt nadat u per mail bericht hebt ontvangen, dat de excursie per bus (incl. lunch) doorgaat. In deze mail staat ook de praktische informatie met de betalingsgegevens. De bus vertrekt om 11.00 uur vanaf Leeuwarden en komt daar rond 17.00 uur weer terug. De bus staat geparkeerd tegenover het lijnbusstation bij het gebouw “Tot Maandag“, links tegenover het spoorwegstation.

11.00 uur: vertrek bus Leeuwarden
11.45 uur: Kerk Roodhuis
13.00 Lunch Nijland
14.15 Kerk Nijland
15.30 Kerk Westhem

Adressen van kerken:

  • Nicolaaskerk, Tsjerkegreft 2, Nijland
  • St. Martinuskerk, Slijpsterwei 3, Roodhuis
  • Bartholomeüskerk, Feytebuorren 1, Westhem

Najaarsexcursie op zaterdag 7 oktober 2023

Tijdens de najaarsexcursie op zaterdag 7 oktober 2023 werden de volgende kerken bezocht; de Laurenstsjerke van Donkerbroek, de Kloosterkerk van Kortehemmen en de St. Hippolytuskerk van Olterterp. Beide laatstgenoemde kerken zijn prachtig gelegen aan de bosrand van Beetsterzwaag en zijn in het bezit van de stichting. Er waren op deze dag veel mensen op pad en de kerken en lezingen door de excursiecommissie zijn goed bezocht. 

Download hier de brochure met informatie over de bezochte kerken.  

Voorjaarsexcursie op zaterdag 4 maart 2023

De voorjaarsexcursie van dit jaar ging richting de Afsluitdijk waar drie heel verschillende kerken werden bezocht: de St.Bonifatiuskerk in Cornwerd, de Hervormde Kerk van Wons en de Hervormde Kerk van Schraard. Het was weer een prachtige dag met interessante lezingen en mooie orgelconcerten. De lezingen en de rondleidingen in de kerken werden ook dit keer weer verzorgd door leden van de excursiecommissie.

Download hier de brochure van de excursie.

 

Najaarsexcursie op zaterdag 8 oktober 2022

Het was een mooie dag met veel belangstelling voor de opgenstelde kerken. De kerken die werden bezichtigd waren; de Krústsjerke in Burgum, de Mariakerk in Buitenpost en de Agustinitsjerke in Augustinusga. Kerken met een rijke historie die zich daarin graag laten zien. De lezing en de rondleiding in de kerken werden verzorgd door leden van de excursiecommissie. Piet Wouda, de voormalig voorzitter van de excursiecommissie, gaf op deze dag zijn laatste lezing en heeft daarmee afscheid genomen van zijn functie als voorzitter. 

 

 

Voorjaarsexcursie 25 juni 2022: per boot

Op zaterdag 25 juni organiseerde de excursiecommissie weer een excursie, echter dit keer per boot. De boot vertrok vanuit Sneek en ging als eerste richting het fraaie dorp Langweer. Hier brachten we een bezoek aan de uit 1777 daterende dorpskerk met een bezienswaardig interieur (preekstoel uit 1684 met rijk gesneden voorstellingen, herenbank uit de bouwtijd en orgel gebouwd in 1784 door Lambertus van Dam). Daarna vaarde de boot door naar Woudsend. 

Het dorp Woudsend heeft een interessant historisch centrum met veel monumentale panden. Er werd een bezoek gebracht aan de protestantse kerk De Karmel en de rooms-katholieke Sint Michaëlkerk. Woudsend heeft daarnaast nog een schuilkerk gehad, de voormalige doopsgezinde kerk. Het nog bestaande gebouw uit 1858 is niet meer in gebruik als kerk. Het heeft in 1969 een nieuwe bestemming gekregen als ‘Kerkrestaurant ’t Ponkje’. Het interieur ademt nog de unieke sfeer van een kerkzaaltje.

 

Najaarsexcursie op zaterdag 9 oktober 2021

Zaterdag 9 oktober bracht de excursiecommissie belangstellenden naar de kerken in Gaast en Ferwoude. Deze werden in 2018 als 50e en 51e kerk aan Alde Fryske Tsjerken overgedragen. Daarnaast bezochten we in Allingaweer de Grote Kerk.
De kerkelijke gemeente van Gaast en Ferwoude vormen sinds de Reformatie samen een kerkelijke gemeente en gaan ook samen hun gemeenschappelijke weg als kerken van de Alde Fryske Tsjerken.
De Grote Kerk ligt in het fraaie museumdorp Allingawier dat net als Ferwoude onderdeel is van de toeristische route "Aldfaers Erf" en herbergt tegenwoordig een bijzondere klankbeeldvoorstelling.


Download hier de brochure van de excursie.

 

Excursies 2020

De excursies van 6 juni 2020 en 10 oktober 2020 zijn door de corona-crisis komen te vervallen.
Tijdens de voorjaarsexcursie wilden we een boottocht maken langs enkele kerken in het zuidwesten van de provincie.
De najaarsexcursie is uitgesteld naar het najaar van 2021. 

Najaarsexcursie op 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober organiseerde de excursiecommissie een excursie langs drie kerken in Harlingen, Schalsum en Franeker. Kerken met een rijke en interessante geschiedenis op prachtige locaties. De lezing en de rondleiding in de kerken werden verzorgd door de excursiecommissie. 

Download hier de brochure.

Lees hier het verslag van Algemeen Bestuurslid Hindrik ten Hoeve. 

 

Voorjaarsexcursie 16 maart 2019

De Voorjaarsexcursie van 2019 leidde langs de kerken van Ternaard, Nes (Dongeradeel) en Metslawier. In deze drie dorpen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân ontving de Stichting Alde Fryske Tsjerken meer dan 100 belangstellenden. Een bijzonder geslaagde dag!

Najaarsexcursie 6 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober a.s. waren we te gast in drie prachtige kerken te Leeuwarden/Huizum: de Dorpskerk te Huizum,de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk. Het was een bijzondere excursie met prachtige orgelspel van Theo Jellema.

Voorjaarsexcursie 17 maart 2018

De voorjaarsexcursie van 2018 voerde op zaterdag 17 maar 2018 langs de kerken van K├╗baard, Iens en Spannum. Bestuurslid Hindrik ten Hoeve schreef een boeiend verslag over deze dag. Dat verslag is hier te lezen.