Excursies

De excursiecommissie organiseert twee maal per jaar een excursie voor donateurs en overige belangstellenden. De voorjaars- en de najaarsexcursie staan open voor iedereen. De vrijwilligers van de commissie zijn tevens bereid om groepen te begeleiden die op hun eigen moment een rondrit langs Friese kerken willen maken.

Voorjaarsexcursie 6 juni 2020: per boot!

De excursiecommissie zorgt ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken volgend jaar voor een primeur. Voor het eerst in het bestaan van de stichting zal een kerkenexcursie per boot worden georganiseerd. De waterrijke zuidwesthoek van Friesland leent zich daar bij uitstek voor.

 

De excursie-rondvaart zal plaatsvinden op zaterdag 6 juni 2020. Wij vertrekken uit Sneek, waar de luxe rondvaartboot Toerist VI van Rondvaartbedrijf M. van der Werf voor ons klaar ligt aan de Jousterkade. De boot is ruim van opzet, beschikt over drie salons, verdeeld over twee dekken en is geheel aangepast voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. De salons zijn goed bereikbaar met liften en op beide dekken bevinden zich aangepaste toiletten.

 

Het vertrek zal zijn om 10.45 uur. We varen naar het fraaie dorp Langweer aan de Langweerder Wielen, waar we om ongeveer 12.30 uur zullen arriveren. Onderweg genieten we van koffie of thee met een traktatie. In Langweer brengen we een bezoek aan de uit 1777 daterende dorpskerk met een bezienswaardig interieur (preekstoel uit 1684 met rijk gesneden voorstellingen, herenbank uit de bouwtijd en orgel gebouwd in 1784 door Lambertus van Dam). Om ongeveer 13.45 uur verlaten we Langweer en zetten we koers naar Woudsend. Onderweg wordt een ‘Captainslunch’ aangeboden.

 

De aankomst in Woudsend zal zijn omstreeks 15.00 uur. Het dorp Woudsend heeft een interessant historisch centrum met veel monumentale panden. We brengen een bezoek aan de protestantse kerk De Karmel en de rooms-katholieke Sint Michaëlkerk.

De Karmel is als hervormde kerk gebouwd in 1837 in waterstaatsstijl. Het interieur van de kerk is nadien meermalen aangepast en gerestaureerd. Voor het laatst gebeurde dat in 2007 – 2008. Daarbij is het interieur ingrijpend gewijzigd en vernieuwd met een eigentijdse inrichting. De kerk werd in 2009 uitgeroepen tot ‘de mooiste kerk van Friesland’.

 

De Sint Michaëlkerk is gebouwd in 1792 als schuilkerk. Het is de oudste rooms-katholieke kerk van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De toren dateert uit 1933 toen het gebouw de status van schuilkerk al geruime tijd achter zich had kunnen laten. Het knusse interieur is zeer bijzonder door de beelden, glas-in-loodramen, schilderijen en het meubilair. Het orgel, gebouwd door Albertus van Gruisen, dateert uit 1811.

 

Woudsend heeft nog een schuilkerk gehad, de voormalige doopsgezinde  kerk. Het nog bestaande gebouw uit 1858 is niet meer in gebruik als kerk. Het heeft in 1969 een nieuwe bestemming gekregen als ‘Kerkrestaurant ’t Ponkje’. Het interieur ademt nog de unieke sfeer van een kerkzaaltje.

 

De voormalige gereformeerde kerk, gebouwd in 1912–1913 in neoromaanse stijl, is sinds 1997 buiten gebruik. Het interessante beeldbepalende gebouw is fraai verbouwd tot een particuliere woning.

 

Mogelijk is er tijd om een wandeling te maken door het gezellige centrum van Woudsend met zijn vele historische panden, smalle straatjes en steegjes.

 

Het vertrek uit Woudsend zal zijn om ongeveer 16.30 uur, waarna we terugvaren naar Sneek. Onderweg kan worden genoten van hapjes en drankjes. De aankomst in Sneek is gepland omstreeks 18.00 uur.

 

Tijdens de vaartocht is er volop gelegenheid voor het delen van informatie over de Stichting Alde Fryske Tsjerken, het geven van toelichtingen over de te bezoeken dorpen en kerken en - niet in de laatste plaats - voor onderlinge kennismaking en contacten. Het moet vooral ook een feestelijk  en ongedwongen samenzijn worden, al varend door het unieke Friese waterlandschap.

 

Het tijdschema is nog voorlopig van opzet. Er kunnen nog wijzigingen in komen. De begin- en eindtijd staan wel vast. Op de website van  Alde Fryske Tsjerken (www.aldefrysketsjerken) volgt het definitieve vaarschema  en nadere informatie over onder meer de rondleidingen en lezingen die op die dag ook voor alle (losse)  bezoekers worden gehouden.

 

Er zal een brochure worden gemaakt met informatie over de te bezoeken dorpen en kerken die op de boot en in de betreffende kerken  verkrijgbaar is.

 

De kosten voor het totale arrangement bedragen € 60,-- per persoon.

 

U dient zich voor 29 mei 2020 per mail of telefoon aan te melden!

mailadres: info@aldefrysketsjerken.nl; tel. 058 213966

Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. (Vol = Vol)

Het  bovenstaande bedrag graag na aanmelding  overschrijven op NL92 INGB 0003 6906 69 t.n.v. Alde Fryske Tsjerken te Leeuwarden o.v.v. ‘kerkenexcursie per boot’ en het aantal personen.

 

 

 

Adressen van de kerken:

Langweer, Dorpskerk, Oasingaleane 13

Woudsend, De Karmel, Ald Tsjerkhof 2

Woudsend, St. Michaëlkerk, Merkstrjitte 11

 

 

Contactpersoon:Taeke van Popta, 06 2680 1938

Najaarsexcursie op 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober organiseerde de excursiecommissie een excursie langs drie kerken in Harlingen, Schalsum en Franeker. Kerken met een rijke en interessante geschiedenis op prachtige locaties. De lezing en de rondleiding in de kerken werden verzorgd door de excursiecommissie. 

Download hier de brochure.

Lees hier het verslag van Algemeen Bestuurslid Hindrik ten Hoeve. 

 

Voorjaarsexcursie 16 maart 2019

De Voorjaarsexcursie van 2019 leidde langs de kerken van Ternaard, Nes (Dongeradeel) en Metslawier. In deze drie dorpen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân ontving de Stichting Alde Fryske Tsjerken meer dan 100 belangstellenden. Een bijzonder geslaagde dag!

Najaarsexcursie 6 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober a.s. waren we te gast in drie prachtige kerken te Leeuwarden/Huizum: de Dorpskerk te Huizum,de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk. Het was een bijzondere excursie met prachtige orgelspel van Theo Jellema.

Voorjaarsexcursie 17 maart 2018

De voorjaarsexcursie van 2018 voerde op zaterdag 17 maar 2018 langs de kerken van Kûbaard, Iens en Spannum. Bestuurslid Hindrik ten Hoeve schreef een boeiend verslag over deze dag. Dat verslag is hier te lezen.

Begeleiding voor kerkentochten

Wilt u met een groep mensen een rondrit langs Friese kerken maken? Daar helpen wij u graag bij. We hebben deskundige en ervaren vrijwilligers in de aanbieding, die uw groep met alle plezier en tegen een bescheiden vergoeding willen begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met het bureau. Dat kan via de mail: info@aldefrysketsjerken.nl of telefonisch 058-2139666 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

Excursiecommissie

De Excursiecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:
dhr. P. Wouda, voorzitter

dhr. A.A. Buwalda, secretaris
mw. S. Veenstra, penningmeester
mw. S. Kooi

mw. B. Groothuis
dhr. J. Bolt
dhr. L. van der Meer
dhr. T. van Popta