SAFT yn nûmers

55 kerken 7 kerkhoven 2 klokkenstoelen 300 vrijwilligers 4200 donateurs 250 evenementenAlde tsjerken yn it Fryske lânskip

Alde tsjerken bepale de 'skyline' fan it Fryske lânskip. Nearne oars yn Europa binne safolle letmidsieuske tsjerken te finen as yn Noard-Nederlân. In rykdom dy't it behâlden wurch is.

Hieltyd mear monumintale tsjerkegebouwen ferlieze harren oarspronklike funksje. De Stichting Alde Fryske Tsjerken wol foarkomme dat se ferdwine. Se docht dat troch yn bysûndere gefallen ryksmonumintale tsjerken yn eigendom oer te nimmen.

NIEUWS

 • Voorjaarsexcursie 4 maart 2023 - Opgave bustour
 • Een nieuwe garderobe voor een vertrouwd gezicht
 • Wandel van kerk naar kerk langs de prachtige waddenkust
 • Stichting Alde Fryske Tsjerken zoekt een voorzitter voor het Algemeen Bestuur

UITAGENDA

 • 11 02-23
  Zaterdagavond 11 februari optreden van Jacob Spoelstra in De Groate kerk van St.-Jacobiparochie, aanvang 20.00 uur
 • 11 02-23
  Theatergroep Ithaka, Bonifatiuskerk Ter Idzard
 • 12 02-23
  Valentijnsconcert van het strijkkwartet 'Regina Forte' en zanger Kees v.d. Berg in de Dorpskerk Huizum
 • 17 02-23
  Orgelconcert door David de Jong in de Dorpskerk Huizum

Notice: Undefined variable: links in /home/aldefrysketsje/domains/aldefrysketsjerken.nl/public_html/p/home.php on line 82