SAFT yn nûmers

 • 55 kerken
 • 7 kerkhoven
 • 2 klokkenstoelen
 • 300 vrijwilligers
 • 4200 donateurs
 • 250 evenementen

Alde tsjerken yn it Fryske lânskip

Alde tsjerken bepale de 'skyline' fan it Fryske lânskip. Nearne oars yn Europa binne safolle letmidsieuske tsjerken te finen as yn Noard-Nederlân. In rykdom dy't it behâlden wurch is.

Hieltyd mear monumintale tsjerkegebouwen ferlieze harren oarspronklike funksje. De Stichting Alde Fryske Tsjerken wol foarkomme dat se ferdwine. Se docht dat troch yn bysûndere gefallen ryksmonumintale tsjerken yn eigendom oer te nimmen.

NIEUWS

 • Feestje bij uurwerk in Goingarijp
 • Het pelgrim seizoen is weer geopend!
 • Vacature: Vrijwilligers gezocht expositie Bijbels Museum
 • Bijbels Museum eindelijk te bezoeken in Friesland

UITAGENDA

 • Duo-tentoonstelling "The stories of Morpheus"
  18 05 24
 • Pinksterviering
  19 05 24
 • Workshop circulair boekbinden
  22 05 24
 • Expositie 'De kracht van emotie'
  23 05 24