Donateursbijeenkomsten

De Stichting Alde Fryske Tsjerken houdt ieder jaar een donateursbijeenkomst waar donateurs en belangstellenden worden geïnformeerd over het werk van de Stichting.

Donateursbijeenkomst 2023

Zaterdag 4 november vond de donateursbijeenkomst van 2023 plaats. Na een volle Theaterkerk in Jellum vorig jaar, werd er dit jaar voor een grotere locatie gekozen, namelijk de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. De kerk was weer goed gevuld met ruim 160 donateurs. Het was een mooie middag, die qua programma iets anders verliep dan op voorhand was bedacht. Ondanks dat was het naar ons idee alsnog een zeer geslaagde en interessante bijeenkomst. De middag begon met een presentatie die door zowel leden van het bestuur als medewerkers van bureau werd gegeven. Onderwerpen die hierin naar voren kwamen waren o.a. de kerkovernames, een nieuwe directeur, fotografie nieuwe huisstijl, het Ziltepad en een samenvatting over diverse restauratie- en onderhoudswerkzaamheden van 2023. Na de pauze was het de bedoeling dat dr. Alex Kerkhof, onderzoeker Oudfriese taal en landschap bij de Fryske Akademy, een lezing zou geven met het thema: Recht en samenleving rond de Friese kerken in de hoge middeleeuwen. Helaas melde dr. Kerkhof zich vrijdagmiddag af wegens ziekte. Gelukkig werd er snel een vervanger gevonden, namelijk prof. dr. Hanno Brand, projectmedewerker Friese stadhouders en werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy. Prof. dr. Brand heeft een lezing gegeven over het onderwerp: Friese steden in een dynamische Hanze. Een heel ander onderwerp, maar zeker niet minder interessant. We willen onze donateurs bedanken dat ze weer in grote getale, vanuit alle hoeken van het land, naar de donateursbijeenkomst zijn gekomen en kijken nu alweer uit naar de volgende editie.

Donateursactiviteit Hegebeintum 2022

Woensdagmiddag, 30 november 2022, werd er een activiteit georganiseerd speciaal voor onze donateurs. De activiteit vond plaats in het kennis- en informatiecentrum van Hegebeintum. Op dat moment werd daar een expositie tentoongesteld door ons als stichting, die in het teken stond van bijbel restauraties. Dit was ook direct het onderwerp van de dag.

De middag begon met een korte opening van directeur Hester Simons en daarna konden de donateurs aanschuiven bij de medewerkers van Frisian Colorists & Restorers. Zij waren speciaal voor deze middag uitgenodigd om een demonstratie te geven van hun bijzondere werk. Door bijvoorbeeld het wassen, aanvezelen, en herbinden van eeuwenoude boeken, transformeren zij deze van onbruikbaar naar raadpleegbaar. Het afgelopen jaar hebben de restaurateurs reeds tien bijbels van de stichting gerestaureerd die momenteel in de expositieruimte zijn te bewonderen. Deze restauratie is mede mogelijk gemaakt door Stichting FB Oranjewoud.

Na de demonstratie vond er een lezing plaats door onze stagiair Luc. Hij vertelde vol passie over allerlei interessante weetjes en ontdekkingen die hij de afgelopen tijd heeft opgedaan over bijbels. De hele zaal zat vol en luisterde aandachtig naar zijn verhaal. Als afsluiting kon men de expositie en ook de kerk bewonderen.

 

Donateursbijeenkomst 2022

Zaterdag 3 november hadden we een volle Theaterkerk in Jellum, met allemaal donateurs van de stichting. Na 3 jaar was het eindelijk weer zover en mochten we weer met zijn allen bij elkaar komen. Het was een mooie middag die begon met een presentatie, van onze directeur Hester Simons, over de ontwikkelingen binnen de stichting. Na de presentatie van Simons was het tijd voor de lezing van Prof. Yme Kuiper met als thema religie, macht en oorlog. Wat was het fijn om de donateurs weer in levende lijve te kunnen ontmoeten en we kijken nu al weer uit naar de volgende keer! ⁠Een kort verslag van de bijeenkomst vindt u elders op deze website bij de nieuwsberichten.

Donateursbijeenkomst 2019

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond dit keer op zaterdag 2 november 2019 plaats in de Grote Kerk van Leeuwarden. Het was een drukbezochte bijeenkomst. We danken iedereen voor zijn of haar komst.

U kunt een verslag van deze dag hier lezen.

 

Extra donateursbijeenkomst Hegebeintum, april 2019

In de kerk van Hegebeintum is restaurator Randolph Algera van Art Decor uit Heerenveen klaar met de restauratie van de zestien rouwborden. Een bijzondere klus, die met veel precisie is uitgevoerd. Alle zestien rouwborden vroegen om een aparte behandeling. Er moest vooral veel schoongemaakt worden. Maar ook werd er veel met bladgoud en verf gewerkt. Nu het werk klaar is, blijkt des te meer hoe prachtig de rouwborden zijn.

Op donderdagmiddag 4 april organiseerde de Stichting een bijeenkomst, waarin Algera uitleg gaf over de restauratie en de wandborden.

Donateursbijeenkomst 2018

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond dit jaar plaats op zaterdag 3 november 2018 plaats in de Johanneskerk van Britsum. De kerk staat bekend om de prachtige muurschilderingen, die gerestaureerd zijn. Meer informatie over deze kerk vindt u hier. Een verslag van deze bijeenkomst is hier te lezen.

 

Donateursbijeenkomst 2017

De donateursbijeenkomst van dit jaar vond plaats op zaterdag 4 november in Balk, die door circa honderd mensen werd bezocht. Prof. dr. Sible de Blaauw hield een indrukwekkende lezing over de Friese schilder van kerkinterieurs Jacob Ydema. Aansluitend vond er een excursie naar de Sint Ludgeruskerk plaats, waar een heel bijzondere Kruiswegstatie van Jaocb Ydema aanwezig is. Een kort verslag van de bijeenkomst vindt u elders op deze website.

Donateursbijeenkomst 2016

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond in 2016 plaats in de Radboudkerk van Jorwert. Na het vergadergedeelte vonden er twee lezingen plaats onder de titel 'Nieuw gebruik voor oude kerken'. Als eerste vertelde voorzitter Henk Kroes van de Stifting Nijkleaster over de droom van Nijkleaster om een modern klooster te vestigen op het Friese platteland. Aansluitend vertelde architect Romke Lemstra over de bouwkundige aanpassingen die in de kerk van Jorwert hebben plaatsgevonden om Nijkleaster extra ruimte te bieden. Uitgelegd werd op welke manier het bouwhistorisch onderzoek leidend is geweest bij de uitwerking van de plannen.

Donateursbijeenkomst 2015

De donateursbijeenkomst van 2015 werd op zaterdag 17 oktober gehouden in de Terbantster Tsjerke. Vanwege het jubileumthema "kerk en natuur" was landschapsarchitecte Els van der Laan van bureau Noordpeil uit Sneek gevraagd om iets te vertellen over haar onderzoek naar de 45 kerkhoven rond onze oude Friese kerken. Kijk voor het verslag elders op deze website.