Donateursbijeenkomsten

De Stichting Alde Fryske Tsjerken houdt ieder jaar een donateursbijeenkomst waar donateurs en belangstellenden worden geïnformeerd over het werk van de Stichting.

Donateursbijeenkomst op zaterdag 2 november 2019

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vindt dit keer op zaterdag 2 november 2019 plaats in de Grote Kerk van Leeuwarden. 

 

Programma

13.30-14.00 uur Ontvangst met koffie en/of thee
14.00-15.00 uur Donateursvergadering met actualiteiten en ontwikkelingen
15.00-15.15 uur Pauze
15.15-16.30 uur Lezing Theo Jellema met aansluitend of tussendoor orgelspel/concert
16.30-17.00 uur Afsluiting met hapje en drankje (Bezoek aan de Grote Kerk van Leeuwarden (facultatief)

 

Aanmelden

Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn dan vragen wij u om u uiterlijk 28 oktober 2019 aan te melden bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Dat kunt u telefonisch doen op 058-2139666, per mail naar info@aldefrysketsjerken.nl.

 

Bereikbaarheid

De vergadering en lezing worden gehouden in De Grote Kerk, Jacobijnerkerkhof 95, Leeuwarden in een apart zaaltje

Voor een goede parkeerplaats verwijzen wij u naar de parkeergarages ‘Oldehove’ en ‘Hoeksterend’.

Reisinformatie openbaar vervoer: www.9292.nl of tel: 0900-9292

 

Grote Kerk, Leeuwarden

De Grote of Jacobijnerkerk is de oudste en bouwkundig belangrijkste kerk van Leeuwarden. Al meer dan zeven eeuwen lang ontmoet men elkaar in dit indrukwekkende monument. Bij binnenkomst verrast de fraaie combinatie van de moderne inrichting met de eeuwenoude elementen, zoals de graven voor Friese Nassau’s in het koor, de 17e-eeuwse preekstoel en het beroemde Müllerorgel uit 1724-1727.

De Grote of Jacobijnerkerk wordt gebruikt voor uiteenlopende aktiviteiten zoals congressen, concerten, symposia, vergaderingen, lezingen, en feesten. De uitzonderlijk sfeervolle en flexibel in te delen ruimte samen met de aanwezige bijruimtes maken de Grote of Jacobijnerkerk een buitengewoon aantrekkelijke locatie voor evenementen van verschillend formaat.

De Grote of Jacobijnerkerk is nog altijd als kerk in gebruik. Ieder zondagmorgen is er een eredienst.

Wijkgemeente ‘de Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden.

 

 

Extra donateursbijeenkomst Hegebeintum, april 2019

In de kerk van Hegebeintum is restaurator Randolph Algera van Art Decor uit Heerenveen klaar met de restauratie van de zestien rouwborden. Een bijzondere klus, die met veel precisie is uitgevoerd. Alle zestien rouwborden vroegen om een aparte behandeling. Er moest vooral veel schoongemaakt worden. Maar ook werd er veel met bladgoud en verf gewerkt. Nu het werk klaar is, blijkt des te meer hoe prachtig de rouwborden zijn.

Op donderdagmiddag 4 april organiseerde de Stichting een bijeenkomst, waarin Algera uitleg gaf over de restauratie en de wandborden.

Donateursbijeenkomst 2018

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond dit jaar plaats op zaterdag 3 november 2018 plaats in de Johanneskerk van Britsum. De kerk staat bekend om de prachtige muurschilderingen, die gerestaureerd zijn. Meer informatie over deze kerk vindt u hier. Een verslag van deze bijeenkomst is hier te lezen.

 

Donateursbijeenkomst 2017

De donateursbijeenkomst van dit jaar vond plaats op zaterdag 4 november in Balk, die door circa honderd mensen werd bezocht. Prof. dr. Sible de Blaauw hield een indrukwekkende lezing over de Friese schilder van kerkinterieurs Jacob Ydema. Aansluitend vond er een excursie naar de Sint Ludgeruskerk plaats, waar een heel bijzondere Kruiswegstatie van Jaocb Ydema aanwezig is. Een kort verslag van de bijeenkomst vindt u elders op deze website.

Donateursbijeenkomst 2016

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond in 2016 plaats in de Radboudkerk van Jorwert. Na het vergadergedeelte vonden er twee lezingen plaats onder de titel 'Nieuw gebruik voor oude kerken'. Als eerste vertelde voorzitter Henk Kroes van de Stifting Nijkleaster over de droom van Nijkleaster om een modern klooster te vestigen op het Friese platteland. Aansluitend vertelde architect Romke Lemstra over de bouwkundige aanpassingen die in de kerk van Jorwert hebben plaatsgevonden om Nijkleaster extra ruimte te bieden. Uitgelegd werd op welke manier het bouwhistorisch onderzoek leidend is geweest bij de uitwerking van de plannen.

Donateursbijeenkomst 2015

De donateursbijeenkomst van 2015 werd op zaterdag 17 oktober gehouden in de Terbantster Tsjerke. Vanwege het jubileumthema "kerk en natuur" was landschapsarchitecte Els van der Laan van bureau Noordpeil uit Sneek gevraagd om iets te vertellen over haar onderzoek naar de 45 kerkhoven rond onze oude Friese kerken. Kijk voor het verslag elders op deze website.